13 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

13 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
B
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
C
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 2
    Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Aşırı tepki gösteren
B
Bencil
C
Görgüsüzce davranan
D
Hoşgörülü
Soru 3
    Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Direksiyon simidi
B
Radyatör
C
Yağ filtresi
D
Dikiz aynaları
Soru 4
    Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
B
Yara yerinin soğuk tutulması
C
Meyve suyu içirilmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 5
    Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Sindirim sisteminde
B
Dolaşım sisteminde
C
Sinir sisteminde
D
Solunum sisteminde
Soru 6
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
akıt filtresinin
B
ren balatasının
C
eri vites müşirinin
D
olen filtresinin
Soru 7
    Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
Şerit
B
Bölünmüş yol
C
İki yönlü yol
D
Tali yol
Soru 8
    Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A
Dönüş ışıkları
B
Park ışıkları
C
Acil uyarı ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 9
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Şanzuman dişlileri
B
Diferansiyel dişlileri
C
Alternatör diyotları
D
Su pompası
Soru 10
    Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Akü şarj ikaz ışığı
C
Isıtma bujisi ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 11
    Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Ulaştırma Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Millî Eğitim Bakanlığı
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?
A
Yolda en az yer işgal edilmesi
B
Varsa banketten yararlanılması
C
Boş olan şeritten yararlanılması
D
Uygun yerin seçilmesi
Soru 14
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Takip mesafesi kadar
B
Bir araç boyu kadar
C
Üç araç boyu kadar
D
İki araç boyu kadar
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A
Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B
Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
C
Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
D
Her iki aracın yüklü olması
Soru 16
    İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kâğıt mendilin
B
Steril gazlı bezin
C
Makasın
D
Çengelli iğnenin
Soru 17
    Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
1 yıl
B
5 yıl
C
6 ay
D
2 yıl
Soru 18
    Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
60
B
50
C
40
D
30
Soru 19
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 20
   “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
B
Engelli sürücülere ödenek sağlamak.
C
Devletin kazanç sağlaması.
D
Engelli sürücülere moral vermek.
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
B
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
C
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
D
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
Soru 22
  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

  Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
alnız I
B
, II ve III.
C
alnız III
D
alnız II
Soru 23
    Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Trafik yoğunluğunun artmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
Soru 24
    Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
B
El bileğinin burkulması
C
Köprücük kemiğinin kırılması
D
Yüzün yaralanması
Soru 25
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Boyu
B
Cinsiyeti
C
Vücut ısısı
D
Yaşı
Soru 26
    Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
B
Frenleme performansının artmasına
C
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
D
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
Soru 27
    Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A
Antifriz kaçağı
B
Asit kaçağı
C
Elektrolit kaçağı
D
Yağ kaçağı
Soru 28
   Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının ana yolda olması
B
Otomobilin tali yolda olması
C
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
D
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 29
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
B
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
C
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
D
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
Soru 30
    Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
B
Trafik görevlisine haber vermesi
C
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
Soru 31
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum yolu zehirlenmesi olan
B
Ayak kemiği kırık olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Açık karın yarası olan
Soru 32
  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Gözler ovuşturulmalı
B
Baş dik tutmaya çalışılmalı
C
Yola devam edilmeli
D
Mola verilmeli
Soru 33
    Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Hizasında
C
Ortasında
D
Üzerinde
Soru 34
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
B
msenmez, devam edilir.
C
ıt seviyesi kontrol edilir.
D
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
B
Sis lambaları
C
İç aydınlatma lambaları
D
Plaka lambaları
Soru 36
    Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
A
Kulak çınlaması
B
Şok
C
Burkulma
D
Kalp durması
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
B
Viraja girmeden önce hızı artırmak
C
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 38
    Aşağıdakilerden
A
Kaval kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 39
    Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Direksiyon sistemi
B
Yakıt sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Marş sistemi
Soru 40
    Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Park lambası
B
Şarj lambası
C
Sinyal lambası
D
El fren lambası
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

13 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 13 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 13 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 13 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

13 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
13 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
13 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
13 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
13 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 13 Temmuz 2020

13 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

13 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

13 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık