2 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

2 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

  Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
B
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
C
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
D
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Soru 2
    Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
B
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Burkulan ekleme turnike uygulanması
D
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru 4
    İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
B
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
C
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
D
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
Soru 5
    Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hidrolik direksiyon
B
Hidrolik fren
C
Hava yastığı
D
Otomatik hız kontrol
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Fren hidroliği
Soru 7
    Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 8
    Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
20
B
15
C
25
D
30
Soru 9
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Kurtarma
B
Tedavi etme
C
Koruma
D
Bildirme
Soru 10
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
B
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
C
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
D
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
Soru 11
    Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silindire yağ karışımı göndermek
B
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
C
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
D
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
Soru 12
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otomobile
B
İş makinesine
C
Otobüse
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Nabız atışının güçlü olması
B
Cildin kuru ve sıcak olması
C
Kan basıncının düşmesi
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?
A
Motorun durmasını sağlamak
B
Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
C
Motora ilk hareketi vermek
D
Motorun rölantide çalışmasını sağlamak
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ğızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B
sı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
C
azazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
D
ışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
Soru 16
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Alt çizgisinden aşağıda
B
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
C
Üst çizgisinden yukarıda
D
İki çizgisi arasında
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Park lambasının
B
Sinyal lambasının
C
Yağ lambasının
D
El fren lambasının
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A
Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
B
Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
C
Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması
D
Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
Soru 19
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A
Kurallara uygun davranmaları
B
Araç kullanırken dikkatli olmaları
C
Hız sınırlarını aşmaları
D
Belirli aralıklarla mola vermeleri
Soru 20
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 21
    Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
B
Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
C
Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak
D
Camın patlamasını önlemek
Soru 22
   I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları

  Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 23
  I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

  Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
I ve III.
B
Yalnız I
C
I, II ve III.
D
II ve III.
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Akünün çabuk bitmesi
C
Motorun hararet yapması
D
Motorun çekişten düşmesi
Soru 25
  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Heimlich manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
B
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
C
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
D
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 27
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
B
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
C
Far lambalarından biri yanmıyordur.
D
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 28
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 29
    Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Kırmızı
B
Sarı
C
Yeşil
D
Siyah
Soru 30
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 31
    Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
İş makinesi
B
Otobüs
C
Çekici
D
Motosiklet
Soru 32
    Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik işaret levhalarına
B
Trafik zabıtasına
C
Işıklı trafik cihazına
D
Yer ve yön denetlemelerine
Soru 33
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüksek ateş
B
Kalp krizi
C
Ayak bileğinde burkulma
D
Görme bozukluğu
Soru 34
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
B
Karşısındaki kişiye saygı duyması
C
Karşısındaki kişiyi suçlaması
D
Empati kurmaktan kaçınması
Soru 35
    Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sakin ve tedbirli olmak
B
Sağlık personeli olmak
C
İyi bir sürücü olmak
D
Trafik görevlisi olmak
Soru 36
  • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

  Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğüne
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
C
Emniyet Genel Müdürlüğüne
D
İçişleri Bakanlığına
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

2 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 2 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 2 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 2 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

2 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
2 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
2 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
2 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
2 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 2 Temmuz 2020

2 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

2 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

2 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık