23 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
A
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
B
Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
C
Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
D
Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Sis lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Plaka lambaları
D
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
Soru 3
    Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
200
B
150
C
100
D
250
Soru 4
    Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 5
    Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?
A
Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
B
Bebeğin sırtına vurarak
C
Büyüklere uygulandığı gibi
D
Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?
A
Kazazede nabız sayısı normal mi?
B
Kazazede nefes alabiliyor mu?
C
Kazazede kalp atımı normal mi?
D
Kazazede de kızarıklık var mı?
Soru 7
    Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
A
Kalp durması
B
Şok
C
Kulak çınlaması
D
Burkulma
Soru 8
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 9
    Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,20
B
0,50
C
0,40
D
0,30
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
anayan bölgeyi aşağıya indirmek
B
anayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
zuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
D
anayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
Soru 11
    Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
3 - 1 - 2 - 4
B
2 - 3 - 4 - 1
C
1 - 2 - 4 - 3
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 12
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt göstergesi
B
Motor devir göstergesi
C
Yağ göstergesi
D
Hararet göstergesi
Soru 13
    Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Geri dönmesini
C
Motoru durdurmasını
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 14
    Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Buji kabloları gevşektir.
B
Diferansiyel arızalıdır.
C
Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
D
Yağ pompası arızalıdır.
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Motor rölanti devrinin yüksek olması
B
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
C
Yağlama sisteminin görev yapamaması
D
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
Soru 16
  I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

  Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - III - I
B
II - II - I
C
I - I - III
D
II - I - II
Soru 17
  I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

  Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
İl Belediye Başkanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Soru 19
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
E
B
G
C
A2
D
M
Soru 20
    Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Şarj lambasının yanmasına
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
Soru 21
    Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Karter
B
Kondansatör
C
Yakıt deposu
D
Vantilatör
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Koruma
B
Kurtarma
C
Bildirme
D
Tedavi etme
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
Soru 24
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Psikolojik destek sağlamak
D
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
Soru 25
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
B
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C
Yolcuları soldan indirip bindirmek
D
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
Soru 26
    Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Trafik yoğunluğunun artmasına
D
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
Soru 27
    Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Buji kıvılcımı ile
C
Kendi kendine
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 28
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Yağ filtresinin
B
Cam sileceklerinin
C
Polen filtresinin
D
Araç lastiklerinin
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 30
    Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Bulunduğu şeridi izlemelidir.
B
Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
C
Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D
Hızını arttırmalıdır.
Soru 31
    Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin bilincini yitirmesi
B
Reflekslerin kaybolması
C
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 32
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağ filtresi
B
Hava filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Enjektör
Soru 33
    Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır.
B
Turnike uygulanır.r
C
Kuvvetli masaj yapılır.
D
Sürekli buzla ovulur.
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
C
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D
Debriyaj balatasının eskimesi
Soru 35
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor yağı seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Soğutma suyu seviyesini göstermek
D
Antifriz seviyesini göstermek
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
B
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
C
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
Soru 37
    Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yara yerinin soğuk tutulması
B
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
C
Meyve suyu içirilmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 38
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

23 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 23 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 23 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 23 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

23 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
23 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
23 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
23 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
23 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 23 Şubat 2021

23 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

23 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

23 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık