6 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
B
Bir başka araç tarafından geçilirken
C
Kavşaklara yaklaşırken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 2
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
B
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
C
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 3
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
1. vites
B
2. vites
C
3. vites
D
Boş
Soru 4
    Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
B
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
C
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
D
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Soru 5
    İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Hareket sistemini
B
Dolaşım sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Solunum sistemini
Soru 6
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 7
    Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
ok pozisyonu
B
lt-çene pozisyonu
C
oma pozisyonu
D
aş-çene pozisyonu
Soru 8
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
0
B
10
C
00
D
0
Soru 9
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
0 - 2
B
p masajı - Suni solunum
C
0 - 1
D
0 - 1
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ıbbi yardım istenmesi
B
işliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
C
ıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
D
urkulan bölgenin hareket ettirilmesi
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
B
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Aracın arıza yapması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
B
n lambalarının yanmaması
C
n balatalarının yeni olması
D
riyajın kaçırması
Soru 13
    Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
A
Baş kısmı önde olacak şekilde
B
Ayakları önde olacak şekilde
C
Yaralının isteğine göre
D
Yaranın çeşidine göre
Soru 14
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
B
Yüklerin bağlanması
C
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
Soru 15
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Üzerinde
B
Hizasında
C
Ortasında
D
Altında
Soru 16
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 17
    Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Başlık
C
Sigorta tablası
D
Kabin
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
B
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
C
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
D
Öksürmesi engellenir.
Soru 19
    Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
A
Kavşak ortak alanı
B
Platform
C
Banket
D
Şerit
Soru 20
    Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
B
Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
C
Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
D
Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
Soru 21
    Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sürücünün isteği
B
Taşınan yolcu sayısı
C
Aracın büyüklüğü
D
Aracın yeniliği
Soru 22
    Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Hastanede
B
Sağlık merkezinde
C
Olay yerinde
D
Ambulans içinde
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara içinin kurcalanması
B
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
C
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D
Yarada kanama varsa durdurulması
Soru 24
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Dingil ağırlığı
B
Gabari
C
Taşıma sınırı
D
Hız sınırlayıcı
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A
Rot başlarının
B
Pistonların
C
Krank milinin
D
Vites kutusunun
Soru 26
    Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silindire yağ karışımı göndermek
B
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
C
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
D
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
Soru 27
    Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sadece para cezası verilir.
D
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
B
Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
C
Kanayan damarın üzerine bastırmak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 29
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Hızı fazla olan, diğerine
B
Minibüs, kamyona
C
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
D
Kamyon, minibüse
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Fren pedalının zayıf olması
B
Fren hidroliğinin fazla olması
C
Fren sisteminde hava olması
D
Fren müşürünün arızalı olması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
Aşırı tepki
B
Öfke
C
Hoşgörü
D
İnatlaşma
Soru 32
    Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dar bir kavisle dönmesi
B
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
C
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 33
    Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Öfke
C
Aşırı tepki
D
Sabır
Soru 34
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor yüksek devirde kullanılır.
B
Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
C
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
D
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Burun
B
Soluk borusu
C
Akciğer
D
Karaciğer
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
6 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
6 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
6 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
6 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Şubat 2021

6 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık