13 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

13 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?
A
Yük yüklemek veya boşaltmak
B
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
C
5 dakikadan az beklemek
D
5 dakikadan fazla beklemek
Soru 2
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
B
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
C
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
D
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
Soru 3
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
5
B
20
C
10
D
15
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
B
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?
A
Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
B
Balans ayarının iyi olması
C
Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması
D
Fren pedal boşluğunun az olması
Soru 6
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 7
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?
A
Yük yüklemek veya boşaltmak
B
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
C
5 dakikadan az beklemek
D
5 dakikadan fazla beklemek
Soru 8
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Diğergamlık
B
Öfke
C
Psikolojik etki
D
Saygı
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Park lambaları
B
Sis lambaları
C
Fren lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 10
    Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Motor bloğu
B
Silindir kapağı
C
Karter
D
Manifold
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
A
Yakıt filtresi
B
Enjektör
C
Yakıt pompası
D
Yakıt borusu
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Kan basıncının düşmesi
B
Cildin kuru ve sıcak olması
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Nabız atışının güçlü olması
Soru 13
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Kalça
B
Göğüs
C
El
D
Omuz
Soru 14
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor çok soğur.
B
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor suyuna yağ karışır.
Soru 15
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
, II ve III.
B
ve II.
C
alnız I
D
I ve III.
Soru 16
    Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
B
Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
C
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
D
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
Soru 17
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 18
   I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

  Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız II
Soru 19
    Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Lastik hava basıncının düşük olması
B
Kavramanın tam ayırmaması
C
Gaz pedalına tam basılmaması
D
Fren pedalına tam basılmaması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Yakıt deposunun dolu olması
B
Aracın hızlı sürülmesi
C
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
D
Yayların yağsız kalması
Soru 21
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
II ve III
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 22
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Ekim - 1 Şubat
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Aralık - 1 Nisan
D
1 Eylül - 1 Ocak
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A
Direksiyon
B
Helezon yaylar
C
Vites kutusu
D
Şaft
Soru 24
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Toplardamar kanamaları
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Bacak bölgesi kanamaları
D
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Soru 25
    Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
Motorun durdurulmasına
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
El freninin çekilmesine
Soru 26
    Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bakım masrafının azalmasına
B
Yakıt tüketiminin azalmasına
C
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
D
Yağ ömrünün artmasına
Soru 27
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 28
    Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
D
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
B
Kendi sağlığını riske atması
C
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 30
    Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
“DUR” lambası ve sis ışıkları
B
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
C
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D
Park lambası ve yangın söndürücü
Soru 31
    Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
B
Sırtüstü, sert bir zemine
C
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, sert bir zemine
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
A
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
B
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
C
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
D
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
Soru 33
    Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Sarı ışıkta
B
Kırmızı ışıkta
C
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
D
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan ekleme turnike uygulanması
B
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
C
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

13 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 13 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 13 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 13 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

13 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
13 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
13 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
13 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
13 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 13 Şubat 2021

13 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

13 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

13 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık