7 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?
A
Ticari taşıt
B
Taşıt katarı
C
Arazi taşıtı
D
Araç
Soru 2
    Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Turist
B
Turizm sektörü
C
Alt yapı
D
Trafik
Soru 3
    Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
A
Sorumsuz
B
Empati düzeyi yüksek
C
Bencil
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 4
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 5
    Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Haftada bir
B
Günde bir
C
Araca binileceği zaman
D
Altı ayda bir
Soru 6
    İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A
Steril gazlı bezin
B
Kâğıt mendilin
C
Makasın
D
Çengelli iğnenin
Soru 7
    Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
B
Ağır hapis cezası
C
Sürücü belgesi almaktan men cezası
D
İdari para cezası
Soru 8
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
C
İl Özel İdareleri
D
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Soru 9
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
10
B
20
C
15
D
5
Soru 10
    Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Yangın tüpü
B
Beyaz renkte taş
C
Üçgen reflektör
D
Teneke veya bidon gibi malzemeler
Soru 11
    Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
B
Trafik yasaklarına
C
Hız sınırlamasına
D
Çevreyi rahatsız etmemeye
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
İl Belediye Başkanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Soru 13
    Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 14
    Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
A
Parçalı yaralar
B
Delici yaralar
C
Kesik yaralar
D
Ezikli yaralar
Soru 15
    Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Triger kayışının kopması veya sıyırması
B
Rölanti ayarının bozulması
C
Vantilatör kayışının kopması
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 16
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Marş motoru arızalıdır.
C
Akünün suyu fazladır.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara içinin kurcalanması
B
Yarada kanama varsa durdurulması
C
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
Soru 18
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Yol çizgileri
B
Kara yolundaki taşıt sayısı
C
Işıklı işaret cihazları
D
Trafik polisinin sayısı
Soru 19
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor devir göstergesi
B
Hararet göstergesi
C
Yağ göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 20
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
çık camlar varsa kapatılır.
C
nemsenmez yola devam edilir.
D
otorun devri artırılır.
Soru 21
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
B
alnız I
C
ve II
D
I ve III
Soru 22
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 23
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 24
    Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
aş-çene pozisyonu
B
lt-çene pozisyonu
C
oma pozisyonu
D
ok pozisyonu
Soru 25
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 26
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
D
Yalnız III
Soru 27
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Boyu
B
Yaşı
C
Cinsiyeti
D
Vücut ısısı
Soru 28
    İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Ayakta olan kanamalar
B
Şok
C
Ayak bileğinin burkulması
D
Beyin kanaması
Soru 29
    Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
10 - 18
B
16 – 24
C
12 - 20
D
14 - 22
Soru 30
    Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hız sınırlayıcı cihaz
B
Çocuk bağlama sistemleri
C
Yangın söndürme cihazı
D
Koruma başlığı
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
B
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Endüksiyon bobini
B
Sigorta
C
Marş motoru
D
Karbüratör
Soru 33
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Tekerleklere takoz konulur.
B
El freni bırakılır.
C
Debriyaja basılır.
D
Vites boşa alınır.
Soru 34
    Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A
Antifriz ile yıkamak
B
Tiner ile yıkamak
C
Fren hidroliği ile yıkamak
D
Bol su ile yıkamak
Soru 35
    Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Bayılma
C
Felç
D
Kriz
Soru 36
    Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
20
B
25
C
15
D
30
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
7 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
7 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
7 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
7 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Eylül 2020

7 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık