8 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 2
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Adı ve soyadının öğrenilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
Soru 4
    Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
C
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
D
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
Soru 5
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Korkutmak veya şaşırtmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 6
    Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
örüntü kirliliğini
B
ürültü kirliliğini
C
ava kirliliğini
D
u kirliliğini
Soru 7
    Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Kamyona
B
İş makinesine
C
Lastik tekerlekli traktöre
D
Kamyonete
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
A
Fren ayarı
B
Rölanti ayarı
C
Far ayarı
D
Rot ayarı
Soru 9
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Azami toplam ağırlık
B
Taşıma sınırı (Kapasite)
C
Gabari
D
Yüklü ağırlık
Soru 10
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
20
B
25
C
15
D
30
Soru 11
    Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Harekete hazırlanmasını
D
Motoru durdurmasını
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 13
    Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Motorlu bisiklet
B
Kamyon
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Tır
Soru 14
    Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
İntikal mesafesi kadar
B
Duruş mesafesi kadar
C
Takip mesafesi kadar
D
Fren mesafesi kadar
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Fren ayarının düşük olması
B
Balataların yeni olması
C
Balataların ıslanması
D
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Delinmiş egzoz susturucusu
B
Doğru yapılmış far ayarı
C
Alaşımlı jant
D
Motor yağı kalitesi
Soru 17
  I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

  Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - II - III - IV
B
II - III - I – IV
C
I - II - IV - III
D
II - I - IV - III
Soru 18
    Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasık iç kısmı
B
Dizin ön üst kısmı
C
Bacak dış kısmı
D
Karnın ön üst kısmı
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
D
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Soru 20
    Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?
A
Durma
B
Duraklama
C
Park etme
D
Bekleme
Soru 21
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Motordaki yağ seviyesi
B
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
C
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
D
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
Soru 22
    2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
A
3
B
10
C
2
D
5
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
D
Başını her zaman düz tutması
Soru 24
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Tahammülsüzlüğün
B
İnatlaşmanın
C
Bencilliğin
D
Beden dilinin
Soru 25
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 26
    Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
D
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
Soru 27
    Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?
A
Hararet müşürü arızalıdır.
B
Vantilatör kayışı gevşektir.
C
Su pompası arızalıdır.
D
Vantilatör kayışı kopmuştur.
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
A
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
B
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
C
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
D
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
Soru 29
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
azaya karışma olasılığının azalmasına
B
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
C
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
D
ural ihlallerinin azalmasına
Soru 30
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
50
B
20
C
5
D
30
Soru 31
  I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

  Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur.
B
Her ikisi de doğrudur.
C
Her ikisi de yanlıştır.
D
I. doğru II. yanlıştır.
Soru 32
    Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bakım masrafının azalmasına
B
Yakıt tüketiminin azalmasına
C
Yağ ömrünün artmasına
D
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
Soru 33
    Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
C
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
D
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
Soru 34
    Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Tokluk hissi
B
Yavaş nabız
C
Görmede netlik
D
Yüzeysel solunum
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
8 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
8 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
8 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
8 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Eylül 2020

8 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık