1 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
C
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
D
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 2
    Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?
A
Kırmızı ışıkta geçmek
B
Diğer şoförlere bağırmak
C
Hız yapmak
D
Derin nefes almak
Soru 3
    Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Kazaların önlenmesi
B
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C
Sürücülerin dikkatinin artırılması
D
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
Soru 4
    Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
10 dakika
B
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
C
15 dakika
D
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
Soru 5
    İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Sindirim sistemini
B
Solunum sistemini
C
Hareket sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 6
    Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A
Kamp taşıtı
B
Minibüs
C
Otobüs
D
Özel amaçlı taşıt
Soru 7
    Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Uzağı gösteren ışıklar
D
Sis ışıkları
Soru 8
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir?
A
B
C
D
Soru 10
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
35
B
50
C
40
D
15
Soru 11
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Güney
C
Doğu
D
Batı
Soru 12
    Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A
Minibüs
B
Otobüs
C
Taksi
D
Dolmuş taksi
Soru 13
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın daha yavaş gitmesine
B
Motorun verimli çalışmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motordaki aşıntıların artmasına
Soru 14
    Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını azaltması
B
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
C
Dönüş işareti vermesi
D
Geniş bir kavisle dönmesi
Soru 15
    İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Hidrolik enerjiyi
B
Nükleer enerjiyi
C
Isı enerjisini
D
Elektrik enerjisini
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A
Genellikle göğüs ortasında başlaması
B
Uzun süreli olması
C
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
D
Dinlenmekle geçmemesi
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 18
    Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?
A
Jikle devresinin çalışmaması
B
Endüksiyon bobinin yanması
C
Motorun çekişten düşmesi
D
Marş motorunun çalışmaması
Soru 19
    Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A
Sürücüler anlaşarak geçerler
B
2 nolu araç
C
Hızı fazla olan araç
D
1 nolu araç
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Manifoldlarda kaçakların oluşması
B
Motor yağına su karışması
C
Motorun hararet yapması
D
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
Soru 21
    Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların en altında
B
Plakaların ortasında
C
Plakaların 1 cm altında
D
Plakaların 1 cm üzerinde
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Çekici
Soru 23
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 24
    Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 25
    Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
80
B
70
C
50
D
30
Soru 26
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Eklem bölgesi olmasına
B
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
D
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Soru 27
    Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Yöntem
B
Girişim
C
İlk yardım
D
Trafik
Soru 28
    Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A
40
B
50
C
20
D
30
Soru 29
    Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
U dönüşü yapmalı
C
2 numaralı araca yol vermeli
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 30
    Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vantilatör kayışı sıkıdır.
B
Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
C
Termostat arızalıdır.
D
Silindir kapak contasında kaçak vardır.
Soru 31
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Köprücük kemiği
C
Ön kol kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 32
    Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum sisteminde
B
Boşaltım sisteminde
C
Sinir sisteminde
D
Hareket sisteminde
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 34
    Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
C
Durmadan geçmeli
D
Durup beklemeli
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Motoru tam yükte çalıştırmak
B
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
C
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
D
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
Soru 36
    B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
B
C
D
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Ulaştırma Bakanlığı
Soru 38
    Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,

I. Boyun II. Koltuk altı III. Köprücük kemiği üzeri

    verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 39
    Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
A
Tüvtürk muayene raporuna
B
Araç tescil belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 40
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hava filtresi
B
Yakıt göstergesi
C
Sinyal ampulü
D
Hız göstergesi
Soru 41
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş motoru
B
Fan motoru
C
Vantilatör kayışı
D
Su pompası
Soru 42
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Klimanın açık olması
D
Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru 43
    Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
B
Aracın motorunu çalıştırabilmek
C
Aracın hareket etmesini engellemek
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
Soru 44
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Asabi
C
Hoş görülü
D
Stresli
Soru 45
    Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 46
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Dinamo
B
Vites kutusu
C
Motor
D
Diferansiyel
Soru 47
    Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A
Taşıt yolunun soldan daralacağını
B
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
C
İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını
D
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Soru 48
    Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
Sürücü
C
Araç sahibi
D
İşleten
Soru 49
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
B
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
C
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
D
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
Soru 50
    Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Kızarma
B
İşlev kaybı
C
Şişlik
D
Hareket ile azalan ağrı
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
1 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
1 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
1 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
1 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Eylül 2020

1 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık