2 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

2 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
20
B
45
C
40
D
30
Soru 2
    Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Açık camlar kapatılır.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Önemsenmez yola devam edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 3
    "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
Duruş mesafesini
B
İntikal mesafesini
C
Takip mesafesini
D
Fren mesafesini
Soru 4
  I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

  Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5
  I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
I ve III
B
ve II
C
, II ve III
D
ve III
Soru 6
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Hızı fazla olan, diğerine
B
Minibüs, kamyona
C
Kamyon, minibüse
D
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
Soru 7
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
B
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
C
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
D
Hareket etmemesi sağlanmalı
Soru 8
    Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vantilatör kayışı gevşetilir.
B
Soğutma fanı sökülür.
C
Motorun soğuması beklenir.
D
Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
Soru 9
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D
Yüklerin bağlanması
Soru 10
    Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
A
Burkulma
B
Çarpma
C
Çıkık
D
Kırık
Soru 11
    Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Olay yerinde
B
Hastanede
C
Sağlık merkezinde
D
Ambulans içinde
Soru 12
    Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Kol bölgesinde olan kanamalarda
B
Karın bölgesinde olan kanamalarda
C
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
D
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Soru 13
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten men cezası
B
Ağır hapis cezası
C
Para ve ceza puanı
D
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
Soru 14
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını artırması
B
Şerit değiştirmesi
C
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
D
Hızını azaltması
Soru 15
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
60
C
40
D
45
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
C
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
Soru 17
    Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun hararet yapmasına
B
Klimanın düzensiz çalışmasına
C
Akünün kısa zamanda bitmesine
D
Motor devrinin yükselmesine
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Yara üzerinin pamukla kapatılması
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Yara yerinin değerlendirilmesi
Soru 19
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Trafik denetimlerinde göstermek
B
Araç donanımını tamamlamak
C
Araç muayenelerinde göstermek
D
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Rölanti ayarının bozuk olması
B
Aşırı hız yapılması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 21
    Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
B
Durmadan geçmeli
C
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
D
Aracını durdurmalı
Soru 22
    Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A
Beyaz bayrak
B
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
C
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
D
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
Soru 23
    Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Bujilerin eskimesi
Soru 24
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
3
B
5
C
2
D
4
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Benzin filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Su filtresi
Soru 26
    Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
C
Akan trafiği kontrol etmek
D
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
B
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
C
Arkadan çarpmak
D
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
Soru 28
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 29
    Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
A
Baş kısmı önde olacak şekilde
B
Ayakları önde olacak şekilde
C
Yaralının isteğine göre
D
Yaranın çeşidine göre
Soru 30
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt filtresi
B
Hava filtresi
C
Yağ filtresi
D
Enjektör
Soru 31
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
Soru 32
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Şekerli su içirilmeli
B
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
C
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
D
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
Soru 33
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
B
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
C
Şerit değiştirmelerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
A
Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
B
5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
C
Araçta bir gözcü bulundurmak
D
Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
Soru 35
    Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Bulantı ve kusma
C
Saç dökülmesi
D
Felç
Soru 36
    Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürülecek araç başkasına aitse
B
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

2 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 2 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 2 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 2 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

2 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
2 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
2 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
2 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
2 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 2 Eylül 2020

2 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

2 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

2 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık