26 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

26 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Birinci derece yanıklar
B
Zehirli gazların solunması
C
Solunum yolunun tıkanması
D
Suda boğulma
Soru 2
   Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

  Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
A
Kaba ve saldırgan
B
Aşırı tepkili
C
Saygılı ve nezaketli
D
Asabi
Soru 3
    Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
A
Direksiyon kutusu yağının
B
Motor yağının
C
Diferansiyel yağının
D
Vites kutusu yağının
Soru 4
    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D
Arkadan gelen araçlara yol vermek
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Yolu trafiğe açmak
B
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek
C
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Yolu trafiğe kapatmak
Soru 6
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 7
    Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A
Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B
Burkulan bölgeye buz torbası konulması
C
Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Bilincin açık olması
B
Aşırı hareketlilik
C
Kalp atımının olmaması
D
Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 9
    Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 10
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Trafik levhalarını okuma
B
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
C
Yayaya yol verme
D
Hız sınırına uyma
Soru 11
   I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

  Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 12
    İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?
A
Aynı maddeden yapılmışlardır.
B
Yaşam kurtarmada kullanılırlar.
C
İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir.
D
Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.
Soru 13
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Trafik kazalarını azaltmanın
B
Yaralıyı değerlendirmenin
C
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
Soru 14
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
B
Motor yüksek devirde kullanılır.
C
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
D
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
Soru 15
    Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Sorumsuz
C
Bencil
D
Empati düzeyi yüksek
Soru 16
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
D
Geçiş hakkı kurallarına uyması
Soru 17
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
B
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
C
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
D
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
Soru 18
    Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kavrama
B
Ateşleme
C
Şarj
D
Marş
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Kendini üstün görmek
Soru 20
    Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Çekici
D
Otobüs
Soru 21
    Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?
A
Sürücünün kaza yapma riskini
B
Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını
C
Trafikteki araç sayısını
D
Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini
Soru 22
    Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
B
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
C
Sıcak içecekler verilmeli
D
Sıcak duş yaptırılmalı
Soru 23
   Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

  Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
B
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
C
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
D
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Park etmek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Isıtma bujilerinin arızalanması
C
Hararet göstergesinin arızalanması
D
Debriyajın kaçırması
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?
A
Soğutma suyunda antifrizin olması
B
Vantilatör kayışının çok gergin olması
C
Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması
D
Distribütör kapağının çatlak olması
Soru 27
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Ayak bileğinde çıkık olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Solunum zorluğu çeken
Soru 28
    Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Şarj lambasının yanmasına
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
Soru 29
    Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
A
Araçların hasar durumu
B
Yaralıların durumu ve sayısı
C
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
D
Kaza yerinin açık ve net adresi
Soru 30
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Uygun vitesle seyredilmesi
B
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
C
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
D
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?
A
Vantilatör
B
Sigorta
C
Alternatör
D
Buji
Soru 33
    Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cam suyu seviyesinin azalması
B
Havanın serin olması
C
Silecek lastiklerinin eskimesi
D
Silecek motorunun yavaş çalışması
Soru 34
    Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Hız sınırlayıcı cihaz
B
Lastik basınç sensörü
C
Patinaj zinciri
D
Çekme halatı
Soru 35
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
Soru 36
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Göğüs zedelenmesi
C
Dalak yırtılması
D
Mide delinmesi
Soru 37
    Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Aynı
B
Önemli değildir.
C
Daha küçük
D
Daha büyük
Soru 38
    Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama sistemi
B
Yakıt sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Marş sistemi
Soru 39
    Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Gabarinin aşılması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 40
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Araç lastiklerinin
B
Polen filtresinin
C
Yağ filtresinin
D
Cam sileceklerinin
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

26 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 26 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 26 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 26 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

26 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
26 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
26 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
26 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
26 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 26 Eylül 2020

26 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

26 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

26 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık