13 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

13 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
B
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
C
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
D
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Soru 2
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Çekici
D
İş makinesi
Soru 3
    110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
65
C
50
D
60
Soru 4
  I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

  Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
I, II, III ve IV.
B
I, III ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I ve II.
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?
A
Baş ağrısı
B
İştah artması
C
Hâlsizlik, kendinden geçme
D
Solunum zorluğu
Soru 6
  I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

  Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 8
    Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
C
Sadece para cezası verilir.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
B
Lastik hava basıncının düşmesi
C
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D
Debriyaj balatasının eskimesi
Soru 10
    Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türk Ceza Kanunu
B
2872 Sayılı Çevre Kanunu
C
Karayolları Trafik Kanunu
D
Medeni Kanun
Soru 11
    Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların en altında
B
Plakaların 1 cm altında
C
Plakaların ortasında
D
Plakaların 1 cm üzerinde
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Çenenin kasılması
C
Vücudun kasılması
D
Dilin geriye kaçması
Soru 13
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
D
Psikolojik destek sağlamak
Soru 14
    Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Hız sınırlayıcı cihaz
B
Lastik basınç sensörü
C
Patinaj zinciri
D
Çekme halatı
Soru 15
   "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
B
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
C
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
D
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
Soru 16
    Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Motorin
B
Su buharı
C
Antifriz
D
Hidrolik yağı
Soru 17
    Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A
Yaralıların kimliklerinin
B
Açık ve net adresin
C
Yaralıların sayısı ve durumlarının
D
Kaza zamanının
Soru 18
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
40
B
60
C
50
D
45
Soru 19
    “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A
Omurga yaralanmalarında
B
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
C
Boylamasına karın yaralanması olanlarda
D
Kapalı göğüs yaralanmalarında
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
B
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
C
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
D
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D
İl Trafik Komisyonu
Soru 22
    Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A
Fan motoruna
B
Diferansiyele
C
Volan dişlisine
D
Amortisöre
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
B
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
C
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?
A
Frenleme performansını azaltmak
B
Titreşimleri azaltmak
C
Direksiyon ile verilen yönü izlemek
D
Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
B
Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D
Taşıma sınırı altında yük taşımak
Soru 26
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Para ve ceza puanı
C
Trafikten men cezası
D
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Park sensörü
B
Açılabilir tavan
C
Polen filtresi
D
Aktif gergili emniyet kemeri
Soru 28
    Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
B
Araç uzunluğunun üç katı kadar
C
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
D
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Soru 29
   I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

  Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Yalnız I doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Yalnız II doğru
Soru 30
    Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 31
    İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
İlk yardımcı
B
Kazazede
C
Trafik psikolojisi
D
Adli tıp
Soru 32
    Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A
Elektrolit kaçağı
B
Antifriz kaçağı
C
Yağ kaçağı
D
Asit kaçağı
Soru 33
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
Soru 34
    Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Arka bagajda
B
Torpido gözünde
C
Arka camın önünde
D
Sürücünün hemen yanında
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Göz bebeklerinin küçülmesi
B
Kişinin aktif ve huzursuz olması
C
Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması
D
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

13 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 13 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 13 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 13 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

13 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
13 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
13 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
13 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
13 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 13 Ağustos 2021

13 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

13 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

13 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık