12 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 2
    Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Rot ayarı
B
Rölanti ayarı
C
Far ayarı
D
Supap ayarı
Soru 3
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A2
B
G
C
E
D
M
Soru 4
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç donanımını tamamlamak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Kazalarda ilk yardım için kullanmak
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 5
    Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
B
Manevra kabiliyetinde artma
C
Dinç ve zinde olma
D
Reflekslerinde zayıflama
Soru 6
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Vites koluna
B
Fren pedalına
C
Debriyaj pedalına
D
Kornaya
Soru 7
   I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

  Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 8
    Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 9
  • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

  Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğüne
B
İçişleri Bakanlığına
C
Emniyet Genel Müdürlüğüne
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Soru 10
    Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 11
    Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
8
B
11
C
5
D
2
Soru 12
    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Bir başka araç tarafından geçilirken
B
Sağa veya sola dönerken
C
Kavşaklara yaklaşırken
D
Öndeki araç geçilirken
Soru 13
   I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

  Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Kanama varsa, hemen durdurulması
C
Rastgele hareket ettirilmesi
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 15
    Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Araç lastiği
D
Fren hidroliği
Soru 16
    Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?
A
Motorun çekişten düşmesi
B
Endüksiyon bobinin yanması
C
Jikle devresinin çalışmaması
D
Marş motorunun çalışmaması
Soru 17
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Sinyal ampulü
C
Hava filtresi
D
Hız göstergesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Soru 19
    Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hareket sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 20
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Sindirim işlevinin rahat olması
B
Kanamanın durdurulması
C
Şokun engellenmesi
D
Zihinsel aktivitenin korunması
Soru 21
    "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
İntikal mesafesini
B
Takip mesafesini
C
Fren mesafesini
D
Duruş mesafesini
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Kamu hizmeti taşıtı
B
Zırhlı taşıt
C
Umum servis araçları
D
Organ nakil araçları
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
B
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
C
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Cilt renginin değerlendirilmesi
C
Hoşgörülü ve nazik davranılması
D
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
Soru 25
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
D
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
Soru 26
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Gidiş yönüne göre sol bankette
B
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
C
Gidiş yönüne göre sağ bankette
D
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
Soru 27
   Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
ark ışıklarının
B
akını gösteren ışıkların
C
zağı gösteren ışıkların
D
is ışıklarının
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Avans ayarının
B
Rot ayarının
C
Rölanti ayarının
D
Buji ayarının
Soru 29
   I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
B
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
C
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
D
Bir meslek sahibi olmak
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?
A
Kazazede nabız sayısı normal mi?
B
Kazazede de kızarıklık var mı?
C
Kazazede kalp atımı normal mi?
D
Kazazede nefes alabiliyor mu?
Soru 32
    Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Kireç
B
Yanıcı madde
C
Atık
D
Yakıcı madde
Soru 33
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
50
C
20
D
30
Soru 34
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Omuz
B
Göğüs
C
Kalça
D
El
Soru 35
    Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
İki yönlü yol
D
Şerit
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun hararet yapması
B
Motorun gücünün artması
C
Yakıt sarfiyatının artması
D
Motorun yağ yakması
Soru 37
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
B
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
C
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
D
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
Soru 38
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor rölantide çalıştırılır.
B
Motor hemen durdurulur.
C
Motor devri yükseltilir.
D
Motor devri düşürülür.
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
12 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
12 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
12 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
12 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Ağustos 2021

12 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık