10 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sarımsaklı yoğurt yedirme
B
Kusturma
C
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
D
Bol su içirme
Soru 2
    Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
B
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
C
Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
D
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
B
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
C
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
D
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
A
Sıcak tutmak
B
Kusmasını sağlamak
C
Temiz havaya çıkarmak
D
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
Soru 5
    Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
lt-çene pozisyonu
B
aş-çene pozisyonu
C
oma pozisyonu
D
ok pozisyonu
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A
Kalp
B
Böbrek
C
Karaciğer
D
Mide
Soru 7
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
B
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
C
Eklem bölgesi olmasına
D
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Soru 8
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ölmüş olan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Ayağında çıkık olan
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 9
    Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A
Alkol-LPG
B
Benzin-LPG
C
Gazyağı-LPG
D
Motorin-LPG
Soru 10
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I, II ve III.
B
I ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 11
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
B
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
C
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
D
Far lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 12
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Üst çizgisinden yukarıda
B
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
C
Alt çizgisinden aşağıda
D
İki çizgisi arasında
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
İl Belediye Başkanlığı
C
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?
A
Trafik kurallarına uyulmaması
B
Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması
C
Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması
D
İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması
Soru 15
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Tam şarjlı akü
B
Antifrizli soğutma suyu
C
Uzun yakıt boruları
D
Eski ve aşınmış lastikler
Soru 16
    Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A
Haftalık
B
Günlük
C
Aylık
D
Altı aylık
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
aft
B
otor
C
ites kutusu
D
ekerlek
Soru 18
    Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Zengin
B
Normal
C
Fakir
D
Az yakıtlı
Soru 19
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
C
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
D
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
Soru 20
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Kalp spazmı
C
Kalp krizi
D
Göğüs ağrısı
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Fiziksel hareketinin artırılması
B
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Yarı oturur pozisyon verilmesi
Soru 22
    Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Kaba ve saldırgan davranmaya
B
İnatlaşmaya
C
Aşırı tepki göstermeye
D
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru 23
    Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
B
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
C
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
D
Aracı yavaş kullanmak için
Soru 24
   Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

  Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
B
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
C
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A
Vites kutusu ayarının
B
Fren ayarının
C
Motor ayarının
D
Diferansiyel ayarının
Soru 26
    Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?
A
Aktarma organları
B
Yağlama sistemi
C
Marş sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 27
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 28
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
ve II.
B
alnız I
C
, II ve III.
D
I ve III.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A
Hava sirkülasyonunun sağlanması
B
Yakıt tüketiminin azaltılması
C
Araç içi nem oranının ayarlanması
D
Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A
Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
B
Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
C
Her iki aracın yüklü olması
D
Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
Soru 31
    Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Hızlanma şeridi
B
Tırmanma şeridi
C
Orta şerit
D
Yavaşlama şeridi
Soru 32
    Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 33
    Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
B
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
C
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
D
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
Soru 34
    Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Kendi kendine
B
Buji kıvılcımı ile
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Fitil ile
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
B
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
C
Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
D
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A
Tarım araçları
B
Gümrük muhafaza araçları
C
Toplu taşıma araçları
D
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Soru 37
    Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın el freni çekiktir.
B
Akümülatörün kutup başları gevşemiştir.
C
Debriyaj arızalıdır.
D
Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır.
Soru 38
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Platform
B
Geçiş yolu
C
Yaya yolu
D
Yaya geçidi
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Fren hidroliği
B
Motor soğutma suyu
C
Akü elektroliti
D
Cam suyu
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Rölanti ayarının bozulması
D
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
Soru 41
    Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Tam gaz vermekten kaçınılması
B
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
C
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
D
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Soru 42
    Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
İtfaiye
B
Polis imdat
C
Jandarma imdat
D
Ambulans
Soru 43
  I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
A
I ve II.
B
Yalnız I
C
II ve III.
D
I, II ve III.
43 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
10 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
10 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
10 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
10 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Ağustos 2021

10 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık