5 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

5 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?
A
Vites değiştirmenin kolaylaşması
B
Yağ sızıntılarının artması
C
Tekerleklere hareketin iletilememesi
D
Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
Soru 2
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Çevre hakkı
B
Toplum hakkı
C
Birey hakkı
D
Kamu hakkı
Soru 3
   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

  
A
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
B
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
C
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
D
bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
Egzoz freni
B
Kompresyon freni
C
Motor freni
D
El freni
Soru 5
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kanamanın durdurulmasını
B
Solunum desteğinin sağlanmasını
C
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
D
Kan dolaşımının sağlanmasını
Soru 6
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Dolaşım kontrolü
B
Solunum kontrolü
C
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
D
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
Soru 7
    Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
eknik değişiklik yaptırılması
B
racın yaralanmalı kazaya karışması
C
urdaya ayrılması
D
racın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
B
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Kazazedenin hareket ettirilmesi
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
B
Motorun yüksek devirde kullanılması
C
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 10
    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
C
Arkadan gelen araçlara yol vermek
D
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Soru 11
    Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A
En sağdaki
B
Ortadaki
C
Orta ile en sağdaki
D
En soldaki
Soru 12
    Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
B
Lastik basınçları düşüktür.
C
Batarya zayıflamıştır.
D
Yakıt bitmiştir.
Soru 13
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Kandaki oksijen oranının düşmesi
B
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
C
Kanın kalbe gelme hızının artması
D
Vücut sıcaklığının yükselmesi
Soru 14
    Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Sinir sisteminde
B
Solunum sisteminde
C
Hareket sisteminde
D
Boşaltım sisteminde
Soru 15
   Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

  Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Sosyallik
B
Sorumluluk
C
Özgürlük
D
Acemi sürücülük
Soru 16
  I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I ve III.
B
II ve III.
C
I, II ve III.
D
I ve II.
Soru 17
   “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

  Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?
A
Buharlı
B
Elektrikli
C
Benzinli
D
Dizel
Soru 18
    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
C
Hızlarını artırarak geçmesi
D
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
Soru 19
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
Soru 20
    Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?
A
Taşıt katarı
B
Arazi taşıtı
C
Ticari taşıt
D
Araç
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
B
Fren ayarının düşük olması
C
Balataların ıslanması
D
Balataların yeni olması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Yayların yağsız kalması
B
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
C
Yakıt deposunun dolu olması
D
Aracın hızlı sürülmesi
Soru 23
   İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
şok pozisyonu
B
turnike uygulaması
C
bak-dinle-hisset yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 24
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Traktör
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
B
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
C
Derinin kuru ve ağrılı olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 26
    Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Aracın kapılarını açık tutmalı
B
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
C
Araçta gözcü bulundurmalı
D
Aracın vitesini boşa almalı
Soru 27
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
30
B
15
C
20
D
25
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Nabız atışının güçlü olması
C
Cildin kuru ve sıcak olması
D
Kan basıncının düşmesi
Soru 29
    Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
2
B
7
C
5
D
10
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
D
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A
Kâğıt mendil
B
Ağrı kesici ilaç
C
Oksijenli su
D
Gazlı bez
Soru 32
    Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A
SRC 3
B
SRC 1
C
SRC 2
D
SRC 4
Soru 33
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Göğüs zedelenmesi
C
Mide delinmesi
D
Dalak yırtılması
Soru 34
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Solunum durması
B
Tam tıkanma
C
Kısmi tıkanma
D
Damar tıkanması
Soru 35
   "İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
tali kusur
C
yol kusuru
D
asli kusur
Soru 36
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

  Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Sürücü kusurları
B
Araç kusurları
C
Yolcu kusurları
D
Yaya kusurları
Soru 37
    Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
A
Torpido
B
Yakıt deposu
C
Karter
D
Bagaj
Soru 38
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Kaynar su ile yıkama
B
İyice sarılarak uyutma
C
Şekerli ılık içecekler verme
D
Karla ovularak masaj yapma
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Trafik görevlilerinin yetersiz olması
C
Yolların bakımsız olması
D
Sürücülerin kurallara uymaması
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

5 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 5 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 5 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 5 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

5 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
5 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
5 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
5 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
5 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 5 Ağustos 2021

5 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

5 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

5 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık