4 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
II ve III.
B
Yalnız I
C
I ve II.
D
I, II ve III.
Soru 2
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını azaltması
B
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
C
Hızını artırması
D
Şerit değiştirmesi
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Adı ve soyadının öğrenilmesi
B
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
Soru 4
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
B
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
C
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
D
Hızını artırması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
B
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
C
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
D
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Baş dönmesi
B
Düzensiz nabız atışı
C
Bilinç kaybı
D
Kansızlık
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
B
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
Soru 8
    Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
B
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
C
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
D
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?
A
Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek
B
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Trafiği düzenlemek
D
Sürücüleri denetlemek
Soru 10
    Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Sigorta
C
Akü
D
Platin
Soru 11
    Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Dik oturuş
B
Yarı oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 12
    Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Jikle devresinde
B
Rölanti devresinde
C
Marş motorunun kablo bağlantılarında
D
Akünün kutup başlarında
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Debriyaj balatasının aşınmış olması
B
Avans ayarının bozuk olması
C
Direksiyon kutusunun arızalı olması
D
Aracın hızının fazla olması
Soru 14
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
50
C
30
D
20
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Amortisör
B
Kavrama (Debriyaj)
C
Fren balatası
D
Helezon yay
Soru 16
    Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C
Okul taşıtını geçmemelidir.
D
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Sigorta
B
Far anahtarı
C
Sinyal ampulü
D
Flaşör
Soru 18
    İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?
A
İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir.
B
Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.
C
Aynı maddeden yapılmışlardır.
D
Yaşam kurtarmada kullanılırlar.
Soru 19
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A
Hız sınırlarını aşmaları
B
Belirli aralıklarla mola vermeleri
C
Kurallara uygun davranmaları
D
Araç kullanırken dikkatli olmaları
Soru 20
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
20
B
45
C
35
D
25
Soru 21
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Sigorta
B
Regülâtör
C
Marş motoru
D
Karbüratör
Soru 22
   “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Engelli sürücülere moral vermek.
B
Engelli sürücülere ödenek sağlamak.
C
Devletin kazanç sağlaması.
D
Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Önceden tahmin edilebilme
B
Genellikle çevreyi etkileme
C
Doğal olaylardan olma
D
Önlemlere bağlı olarak azalabilme
Soru 24
    Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Motorun zengin karışımla çalışması
B
Motorun çalışmaması
C
Motorun yağ yakması
D
Motorun fazla ısınması
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
D
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Başkalarının hakkına saygılı olmak
B
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
C
Sürüş sırasında aceleci davranmak
D
Kızgın biçimde kornaya basmak
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Kasko sigorta poliçesi
B
Sürücü belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Parça garanti belgesi
Soru 28
    Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
B
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
C
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 29
   I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı

  Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 30
   Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Kırıklarda atel kullanmak
B
Açık yaraya dikiş atmak
C
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
D
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
Soru 31
    Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
B
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
D
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
Soru 32
   "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

  Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yardımlaşmayı sever
B
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
C
Sorumluluk sahibidir
D
Kendine güvenmektedir
Soru 33
    Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
B
Ağır hapis cezası
C
Sürücü belgesi almaktan men cezası
D
İdari para cezası
Soru 34
    Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Kan şekeri
B
Vücut ısısı
C
Nabız
D
Solunum
Soru 35
    Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Kılcal damar kanamaları
B
Burun kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Atardamar kanamaları
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?
A
Radyatör
B
Yağ pompası
C
Distribütör
D
Su pompası
Soru 37
    Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
B
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Havalı korna
B
Güneş gözlüğü
C
Stepne
D
Emniyet kemeri
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesi
B
Jantın eğilmesi
C
Sürüş konforunun azalması
D
Fren hidroliğinin azalması
Soru 40
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Selektör yapmak
B
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
C
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
D
Hızını arttırmak
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
4 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
4 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
4 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
4 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Ağustos 2021

4 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık