7 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
D
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Soru 2
    Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
A
Aracının eski parçalarını çevreye atması
B
Aracının bakımını zamanında yaptırması
C
Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
D
Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması
Soru 3
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
20
C
30
D
10
Soru 4
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 5
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Solunum yolu tıkalı olan
B
Bulantı ve kusması olan
C
Burun kanaması olan
D
Boyun omurunda zedelenme olan
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 7
   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
B
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
C
Kazazedenin yalnız bırakılması
D
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
Soru 8
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Hususi otomobil
C
Lastik tekerlekli traktör
D
İş makinesi
Soru 10
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 11
   Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

  Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Konuşma üslubu
C
Beden dili
D
Trafik adabı
Soru 12
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
B
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
C
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
Soru 13
    İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Gürültü
B
Konuşma
C
Ses
D
Duyuru
Soru 14
    Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A
Sarsıntılı
B
Sarsıntısız
C
Çalışmaz
D
Yüksek rölantide
Soru 15
    Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
B
Aracını durdurmalı
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Durmadan geçmeli
Soru 16
    Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?
A
Aracı yavaş kullanmak için
B
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
C
Daha rahat vites değişimi için
D
Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
Soru 17
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 18
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 19
    Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A
En soldaki
B
En sağdaki
C
Orta ile en sağdaki
D
Ortadaki
Soru 20
    Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vantilatör kayışının kopması
B
Marş motorunun arızalanması
C
Triger kayışının kopması veya sıyırması
D
Rölanti ayarının bozulması
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
B
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
C
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
D
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 22
    Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Hız sınırlamasına
B
Trafik yasaklarına
C
Çevreyi rahatsız etmemeye
D
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru 23
    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
B
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
C
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
D
Hızlı ve aceleci davranmaya
Soru 24
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
B
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
C
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 25
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
İyice sarılarak uyutma
B
Şekerli ılık içecekler verme
C
Kaynar su ile yıkama
D
Karla ovularak masaj yapma
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
B
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
C
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
D
ırıklara yerinde müdahale etmesi
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A
Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
B
Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
C
Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
D
Krank miline yataklık etmek
Soru 28
    Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takograf
B
Emniyet kemeri
C
Boyun korsesi
D
Çekme halatı
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Görevlilerce verilen emirle durmak
C
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D
Yolcu indirirken beklemek
Soru 30
    Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
B
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
C
Sıcak duş yaptırılmalı
D
Sıcak içecekler verilmeli
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
7 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
7 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
7 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
7 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Temmuz 2020

7 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık