29 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

29 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 2
    Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Akünün ömrü artar.
B
Akü kısa devre olur patlar.
C
Akünün su kaybı azalır.
D
Akü daha iyi şarj olur.
Soru 3
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Sindirim sistemini
B
Hareket sistemini
C
Boşaltım sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 4
    Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Sindirime yardımcı olmak
Soru 5
    Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A
Elektrik devresini açıp kapatmak
B
Aküyü şarj etmek
C
Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
D
Bujiye giden akımı yükseltmek
Soru 6
    Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A
Kamyon, Moped, lastik tekerlekli traktör
B
Çekici, kamyon, minibüs
C
Otobüs, kamyon, kamyonet
D
İş makinesi, otomobil, minibüs
Soru 7
    Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
ardımlaşmaya
B
şırı tepki göstermeye
C
fke duygusuna
D
encil davranmaya
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesi
B
Fren hidroliğinin azalması
C
Sürüş konforunun azalması
D
Jantın eğilmesi
Soru 9
    Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Araçta gözcü bulundurmalı
B
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
C
Aracın vitesini boşa almalı
D
Aracın kapılarını açık tutmalı
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
D
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
B
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C
Eklem çevresindeki şişmedir.
D
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Soru 12
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Trafik denetimlerinde göstermek
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Araç donanımını tamamlamak
D
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
Soru 13
  • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
B
Olay yerini değerlendirmenin
C
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
D
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
Soru 14
   I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

  Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 15
    Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A
Supap ayarının
B
Vites kutusu ayarının
C
Fren ayarının
D
Diferansiyel ayarının
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Akünün çabuk bitmesi
B
Motorun hararet yapması
C
Motorun çekişten düşmesi
D
Motorun yağ yakması
Soru 17
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
B
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
C
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
D
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
Soru 18
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
C
Hızını artırması
D
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Soru 19
    İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerine yazı yazılması
B
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
C
Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi
D
Yerlerinin değiştirilmesi
Soru 20
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 21
    Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
Çekici
C
İş makinesi
D
Motosiklet
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Motoru tam yükte çalıştırmak
B
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
C
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
D
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
Soru 23
    Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?
A
D1 (Minibüs)
B
B (Otomomobil)
C
A (Motosiklet)
D
M (Motorlu Bisiklet)
Soru 24
    Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Açık camlar kapatılır.
Soru 25
    Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yara yerinin soğuk tutulması
B
Şoka karşı önlem alınması
C
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
D
Meyve suyu içirilmesi
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A
Krank milinin
B
Vites kutusunun
C
Pistonların
D
Rot başlarının
Soru 27
    Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başkasına devir etme şartı
B
Sürücüsüne ağır hapis
C
Trafikten men
D
Hurdaya ayırma
Soru 28
    Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Sağlık merkezinde
B
Hastanede
C
Ambulans içinde
D
Olay yerinde
Soru 29
    Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüş işareti vermesi
B
Geniş bir kavisle dönmesi
C
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
D
Hızını azaltması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Vücut sıcaklığının artması
B
Deride kızarıklık olması
C
Bilinç seviyesinin artması
D
Nabzın hızlı ve zayıf olması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
B
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
C
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
D
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Delinmiş egzoz susturucusu
B
Alaşımlı jant
C
Doğru yapılmış far ayarı
D
Motor yağı kalitesi
Soru 33
   "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
B
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
C
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
D
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
Soru 34
   Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

  Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
B
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
C
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

29 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 29 Aralık 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 29 Aralık 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 29 Aralık 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

29 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları
29 Aralık 2021 ehliyet sinavi sorulari
29 Aralık 2021 ehliyet sinav sorulari
29 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları çöz
29 Aralık 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 29 Aralık 2021

29 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

29 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

29 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık