10 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Sis ışıklarını
B
Park ışıklarını
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 2
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
Öksürmek
D
Yutkunmak
Soru 3
    Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A
Fren pedalına basmak
B
El frenini çekmek
C
Debriyaj pedalına basmak
D
Vitesi boşa almak
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Öksürmesi engellenir.
B
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
C
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
D
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
Soru 5
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Motor yağı eksiktir.
B
El freni çekilidir.
C
Lastik havası fazladır.
D
Jikle çekilidir.
Soru 6
    Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
B
Duran araca ilk hareketi vermek
C
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
D
Duran aracı sabitlemek
Soru 7
    Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Manifold
B
Kavrama
C
Süspansiyon
D
Karoseri
Soru 8
  I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 9
    Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A
ağlama
B
ren
C
akıt
D
oğutma
Soru 10
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Trafikten ömür boyu men edilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
D
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
Soru 11
    Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Araç modellerini ve fiyatlarını
C
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 12
    Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
B
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
C
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
D
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Soru 13
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Avans ayarının
B
Buji ayarının
C
Rölanti ayarının
D
Rot ayarının
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
B
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
C
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D
şırı hız yapmaktan kaçınılması
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Soğutma sistemi
B
Şarj sistemi
C
Süspansiyon sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur
A
Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı
B
Özel plaka olmalı
C
Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması
D
Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı
Soru 18
    Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
80
B
40
C
60
D
100
Soru 19
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Benzinin bitmesi
C
Lastik hava basıncının düşmesi
D
Akünün boşalması
Soru 20
   Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

  Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Sabırsızlık
B
Saldırganlık
C
Feragat ve fedakârlık
D
Tahammülsüzlük
Soru 21
    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A
Millî Eğitim Bakanlığının
B
Maliye Bakanlığının
C
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D
Sağlık Bakanlığının
Soru 22
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
00
C
0
D
0
Soru 23
    Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
B
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
C
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
D
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
Soru 24
    Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Kültür ve Turizm Bakanlığı
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A
Buji kablolarından birinin çıkmış olması
B
Yakıt seviyesinin düşük olması
C
Yağ seviyesinin normal olması
D
Akünün şarjlı olması
Soru 26
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Bildirme
B
Tedavi etme
C
Koruma
D
Kurtarma
Soru 27
    Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
Fren mesafesi kadar
B
Duruş mesafesi kadar
C
Takip mesafesi kadar
D
İntikal mesafesi kadar
Soru 28
    F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Motorlu bisiklet
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 29
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
İki gözü görmeyen
C
Gece körlüğü
D
Renk körlüğü
Soru 30
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
B
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
C
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
D
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Soru 31
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Fazla süratten kaçınılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Soru 32
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
C
Trafik kazalarını azaltmanın
D
Yaralıyı değerlendirmenin
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Yolu trafiğe açmak
B
Yolu trafiğe kapatmak
C
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek
D
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 34
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Hızını arttırmak
B
Selektör yapmak
C
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
D
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
Soru 35
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
1. vites
B
Boş
C
3. vites
D
2. vites
Soru 36
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
50
C
45
D
40
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Böyle devam et
Kötü değil
Kötü değil
İyi çalışıyor
İyi çalışıyor
Mükemmel
Mükemmel

10 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Aralık 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Aralık 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Aralık 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları
10 Aralık 2021 ehliyet sinavi sorulari
10 Aralık 2021 ehliyet sinav sorulari
10 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları çöz
10 Aralık 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Aralık 2021

10 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık