3 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Araç yakıtının azalması
B
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
C
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
D
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
Soru 2
    Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Rölanti ayarının bozulması
B
Vantilatör kayışının kopması
C
Triger kayışının kopması veya sıyırması
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 3
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
5
B
15
C
20
D
10
Soru 4
    Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Diğer şeride geçemez.
B
Takip mesafesini azaltabilir.
C
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
D
Önündeki aracı geçebilir.
Soru 5
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Beden dili
B
Trafik adabı
C
Trafikte hak ihlali
D
Konuşma üslubu
Soru 6
    Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
D
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
Soru 7
    Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 8
   I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

  Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
B
Hararet müşirinin arızalı olması
C
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
D
Isıtma bujisinin arızalı olması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Kalp atımının olmaması
B
Bilincin açık olması
C
Aşırı hareketlilik
D
Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
B
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
C
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
D
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
B
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A
Fren balatalarının ıslanması
B
Lastik hava basıncının fazla olması
C
Lastik hava basıncının düşük olması
D
Motorun hararet yapması
Soru 14
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otobüse
C
Otomobile
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Motor yağına su karışması
B
Manifoldlarda kaçakların oluşması
C
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
D
Motorun hararet yapması
Soru 16
  I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 17
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Eksi kutup şasi ile
B
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
C
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
D
Artı kutup şasi ile
Soru 18
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
ış lastiği
B
az lastiği
C
olen filtresi
D
am suyu antifrizi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
A
Bilincin kısa süreli kapanması
B
Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
C
Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
D
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
Soru 20
    Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
B
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
C
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
D
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 21
    Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
100
C
80
D
40
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A
Rölanti ayarı
B
Platin ayarı
C
Debriyaj ayarı
D
Buji ayarı
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Enjektör
B
Buji
C
Karter
D
Distribütör
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
B
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
C
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
D
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
Soru 25
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Dinamo
B
Motor
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 26
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sinir sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Dolaşım sisteminin
Soru 27
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Yayaya yol verme
B
Hız sınırına uyma
C
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
D
Trafik levhalarını okuma
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?
A
Distribütör
B
Su pompası
C
Radyatör
D
Yağ pompası
Soru 29
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Boyu
B
Vücut ısısı
C
Yaşı
D
Cinsiyeti
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
B
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
C
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
D
Sürüş konforunu azaltmak
Soru 31
    Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kol kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kalça kemiği
Soru 32
    Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir
B
Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir
C
Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır
D
Geçişler dışında trafik sağdan akar
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
Kırık
B
Burkulma
C
İncinme
D
Çıkık
Soru 34
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
B
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
C
Psikolojik destek sağlamak
D
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Aydınlatma sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Göstergeler sistemi
Soru 36
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Kısa, öz ve anlaşılır
B
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C
Şifreli ve gizli
D
Yazılı, sözlü ve hareketli
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Aralık 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Aralık 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Aralık 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları
3 Aralık 2021 ehliyet sinavi sorulari
3 Aralık 2021 ehliyet sinav sorulari
3 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları çöz
3 Aralık 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Aralık 2021

3 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık