12 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
Takip mesafesini
B
Duruş mesafesini
C
İntikal mesafesini
D
Fren mesafesini
Soru 2
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A
2,5
B
4,5
C
3,5
D
5,5
Soru 3
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız III
B
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 5
    Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan kalçaya kadar
B
Topuktan koltuk altına kadar
C
Topuktan dize kadar
D
Dizden kalçaya kadar
Soru 6
    Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Kara yolu
C
Şerit
D
Bağlantı yolu
Soru 7
    Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A
Volan dişlisine
B
Diferansiyele
C
Fan motoruna
D
Amortisöre
Soru 8
    Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şaft
B
Aks
C
Rotil
D
Amortisör
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yara yerinin değerlendirilmesi
B
Yara üzerinin pamukla kapatılması
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 10
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 11
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Soru 12
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C
Yüklerin bağlanması
D
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Başını her zaman düz tutması
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
D
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
Soru 14
    Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
B
İlk yardım tedbirlerini almakla
C
Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
D
Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
Soru 15
  • Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Koma hâli
B
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
C
Uykuya eğilim
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 16
    Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
El fren lambası
B
Şarj lambası
C
Sinyal lambası
D
Park lambası
Soru 17
    Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A
Yağlama sistemindeki
B
Elektrik sistemindeki
C
Soğutma sistemindeki
D
Yakıt sistemindeki
Soru 18
    Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik kusuru
B
Trafik terörü
C
Trafikten men
D
Trafik suçu
Soru 19
    Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
B
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
C
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
D
Beyaz bayrak
Soru 20
    Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
A
Şerit
B
Platform
C
Kavşak ortak alanı
D
Banket
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
C
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
D
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
Soru 22
    “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Dinle
C
Hisset
D
Dinle - Hisset
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 24
   "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

  Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?
A
Çevre hakkı
B
Öfke yönetimi
C
Kamu yararı
D
Yaşam hakkı
Soru 25
    "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?
A
Öfke
B
Entrika
C
Konuşma Üslubu
D
İhtiras
Soru 26
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. yanlış, II. doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de yanlış
Soru 27
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
20
B
30
C
25
D
15
Soru 28
    Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet kemeri
B
Boyun korsesi
C
Takograf
D
Çekme halatı
Soru 29
    Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 30
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
B
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
C
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
D
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
Soru 31
    Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
B
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
C
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
D
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
Soru 32
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Distribütör arızalıdır.
B
Geri vites müşiri arızalıdır.
C
Fren müşiri arızalıdır.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 33
   Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

  Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
B
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
C
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
D
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
Soru 34
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
B
Gidiş yönüne göre sol bankette
C
Gidiş yönüne göre sağ bankette
D
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Bencilce davranışlarda bulunmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 36
    Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Korna
B
Yağ lambası
C
Şarj lambası
D
Sinyal lambası
Soru 37
    Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
C
Sürücü belgesi almaktan men cezası
D
İdari para cezası
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Aralık 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Aralık 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Aralık 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları
12 Aralık 2021 ehliyet sinavi sorulari
12 Aralık 2021 ehliyet sinav sorulari
12 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları çöz
12 Aralık 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Aralık 2021

12 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık