10 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Diş eti kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Kılcal damar kanaması
Soru 2
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Göğüs
B
El
C
Kalça
D
Omuz
Soru 3
    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
B
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
C
Hızlı ve aceleci davranmaya
D
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Soru 4
    Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A
Medeni Kanun
B
Türk Ceza Kanunu
C
Karayolları Trafik Kanunu
D
2872 Sayılı Çevre Kanunu
Soru 5
    Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 6
    Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Yaya geçidi
B
Hemzemin geçit
C
Rampalı geçit
D
Okul geçidi
Soru 7
    Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
B
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
C
Gürültü kirliliğinin artması
D
Motorun ısınarak stop etmesi
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Kalça kemiğinde kırık olan
B
Bulantı ve kusması olan
C
Göğüs kemiğinde kırık olan
D
Omurilik zedelenmesi olan
Soru 9
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
2 - 4
B
1 - 2
C
3 – 4
D
1 - 3
Soru 10
    Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
B
Duran aracı sabitlemek
C
Duran araca ilk hareketi vermek
D
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
Soru 11
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Hız göstergesi
C
Yakıt göstergesi
D
Hava filtresi
Soru 12
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
B
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
C
Hareket etmemesi sağlanmalı
D
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
Soru 13
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
B
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
C
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
D
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
Soru 14
    Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A
Islak, temiz sargı beziyle
B
Kuru pamukla
C
Kuru ve temiz bez ile
D
Atel ile
Soru 15
    Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A
abır
B
natlaşma
C
fke
D
şırı tepki
Soru 16
    Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vites kutusunu çalıştırmak
B
Diferansiyeli çalıştırmak
C
Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
D
Yağlamayı sağlamak
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Balataların yeni olması
B
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
C
Balataların ıslanması
D
Fren ayarının düşük olması
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Aydınlatma sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Marş sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 19
    Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Beden dili
B
Tahammül
C
Empati
D
Konuşma üslubu
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Diferansiyel
B
Direksiyon
C
Kilometre sayacı
D
Amortisör
Soru 21
    Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kırık
B
çıkık
C
burkulma
D
donma
Soru 22
    Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 23
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 24
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
ren hidroliği azalır.
B
renlerden ses gelir.
C
ren pedalı sertleşir.
D
raç bir tarafa çeker.
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
C
Motorun yüksek devirde kullanılması
D
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
Soru 26
    Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A
Haftalık
B
Aylık
C
Günlük
D
Altı aylık
Soru 27
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 28
    Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
İşleten
C
Şoför
D
Araç sahibi
Soru 29
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
B
azaya karışma olasılığının azalmasına
C
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
D
ural ihlallerinin azalmasına
Soru 30
    "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
Fren mesafesini
B
Takip mesafesini
C
Duruş mesafesini
D
İntikal mesafesini
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Aşırı hareketlilik
C
Kalp atımının olmaması
D
Bilincin açık olması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Şaft
B
Rotil
C
Karter
D
Aks
Soru 33
    Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
B
Sadece para cezası verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Soru 34
    Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Kuzey
C
Doğu
D
Batı
Soru 35
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor rölantide çalıştırılır.
B
Motor devri düşürülür.
C
Motor devri yükseltilir.
D
Motor hemen durdurulur.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Klimanın açık olması
D
Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru 37
    Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Bencillik
C
Hırçınlık
D
Kabalık
Soru 38
    Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
110
B
156
C
155
D
112
Soru 39
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
B
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
C
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
D
Kasa üzerinin kapalı olması
Soru 40
    Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş kolaylığı
C
Gabari
D
Geçiş hakkı
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
10 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
10 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
10 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
10 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Mayıs 2022

10 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık