5 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

5 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Bağlantı yolunda seyrederken
B
Tek yönlü yollarda duraklarken
C
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D
Tek yönlü yollarda park ederken
Soru 2
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
B
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
C
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
D
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Devamlı büyük vites ile gitmek
B
Ani duruş, kalkış yapmak
C
Devamlı düşük vites ile gitmek
D
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Bujilerin yeni olması
D
Yakıt borularının uzun olması
Soru 5
    Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Alkol bağımlılığı
B
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
C
Renk körlüğü
D
Psikotrop madde bağımlılığı
Soru 6
    Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
B
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
C
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Araçta gözcü bulundurulması
C
Vitesin boşa alınması
D
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
Soru 8
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 9
    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
B
Hızlarını artırarak geçmesi
C
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 10
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 11
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Saygı
B
Feragat
C
Nezaket
D
Sevgi
Soru 12
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Zihinsel aktivitenin korunması
B
Sindirim işlevinin rahat olması
C
Kanamanın durdurulması
D
Şokun engellenmesi
Soru 13
    Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Boşaltım sisteminde
B
Sinir sisteminde
C
Solunum sisteminde
D
Hareket sisteminde
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
ışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
B
ilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
C
ilinç kontrolünün yapılması
D
aşam bulgularının sık sık izlenmesi
Soru 15
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, iş makinesine
B
İş makinesi, otomobile
C
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru 17
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Buji
C
Sigorta
D
Ampul
Soru 18
    Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Şarj lambasının yanmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 19
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 20
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
B
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
C
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
D
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Soru 21
    Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?
A
Sığınma cebi
B
Park yeri
C
Durak
D
Kavşak
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 23
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
Hepsi
C
II ve III
D
II, III ve IV
Soru 24
  • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

  Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
C
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
Soru 25
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 26
    Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
A
Burkulma
B
Kulak çınlaması
C
Kalp durması
D
Şok
Soru 27
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Göğüs ağrısı
C
Kalp spazmı
D
Kalp krizi
Soru 28
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B
Psikolojik destek sağlamak
C
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
D
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 29
    Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
B
Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
C
Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
D
Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
Soru 30
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vantilatör kayışı
B
Fan motoru
C
Marş motoru
D
Su pompası
Soru 31
  • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

  Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Yeşil
B
Sarı
C
Kırmızı oklu
D
Kırmızı
Soru 32
    Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
B
Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
C
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
D
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
Soru 33
    Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
A
Avans ayarı
B
Far ayarı
C
Platin ayarı
D
Buji ayarı
Soru 35
    Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
B
Minibüslerde
C
Otomobillerde
D
Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

5 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 5 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 5 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

5 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
5 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
5 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
5 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
5 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 5 Mayıs 2022

5 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

5 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

5 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık