4 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Soru 2
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
angın söndürme cihazı
B
arı ışıklı, dönerli uyarı lambası
C
çgen reflektör
D
lk yardım çantası
Soru 4
    Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorka yük konulması
B
Römorkun üzerine branda çekilmesi
C
Römorkun farlarının yakılması
D
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
Soru 5
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
B
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
C
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
D
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
Soru 6
    Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?
A
Uygun yerin seçilmesi
B
Yolda en az yer işgal edilmesi
C
Varsa banketten yararlanılması
D
Boş olan şeritten yararlanılması
Soru 8
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
112
B
177
C
185
D
110
Soru 9
    Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?
A
Taşıt katarı
B
Araç
C
Arazi taşıtı
D
Ticari taşıt
Soru 10
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
B
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
C
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
D
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Zararlı gaz salınımının artması
B
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 12
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
B
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
C
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
D
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
Soru 13
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Fazla süratten kaçınılması
Soru 14
    Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
B
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
C
Araç yakıtının azalması
D
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
Soru 15
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
C
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
D
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
Soru 16
    Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Kalbi duran
C
Solunumu düzensiz olan
D
Solunum sayısı azalan
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Yüzün kızarması
B
Beyin kanaması
C
Bayılma
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 18
    Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motorun soğuması beklenir.
B
Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
C
Vantilatör kayışı gevşetilir.
D
Soğutma fanı sökülür.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Vücudun kasılması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Dilin geriye kaçması
D
Çenenin kasılması
Soru 20
    Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A
Minibüs
B
Otobüs
C
Dolmuş taksi
D
Taksi
Soru 21
    Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin alt kısmı
B
Ayak bileğinin üst kısmı
C
Diz kapağının olduğu bölge
D
Diz ile kalça arası
Soru 22
    Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Supap ayarı
B
Rölanti ayarı
C
Far ayarı
D
Rot ayarı
Soru 23
    Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
A
Yutak
B
Kalp
C
Mide
D
Akciğer
Soru 24
    Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ karterinden
B
Yağ çubuğundan
C
Yağ filtresinden
D
Yağ göstergesinden
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Aracın hızlı kullanılması
B
Aracın yavaş kullanılması
C
Park hâlinde viteste bırakılması
D
Ani ve sert kalkış yapılması
Soru 26
    Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?
A
Dolaşım yolu
B
Sindirim yolu
C
Solunum yolu
D
Boşaltım yolu
Soru 27
    Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A
Antifriz
B
Asit
C
Saf su
D
Yağ
Soru 28
    Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Işıklı trafik işaretine uymalı
B
Olduğu yerde hemen durmalı
C
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
D
Geriye dönerek beklemeli
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
ankreas
B
öbrek
C
ide
D
kciğer
Soru 30
    Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
B
Belediye Başkanlığından
C
Emniyet Genel Müdürlüğünden
D
Karayolları Genel Müdürlüğünden
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Polen filtresi
B
Ekran filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
B
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
C
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
D
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
Soru 33
    Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
B
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
C
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
D
Aracı yavaş kullanmak için
Soru 34
    Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A
Fren pedalına basmak
B
Debriyaj pedalına basmak
C
El frenini çekmek
D
Vitesi boşa almak
Soru 35
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 36
    Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
A
Motorun gücü artar.
B
Yakıt sarfiyatını azaltır.
C
Motor yağ eksiltir.
D
Yakıt sarfiyatını artırır.
Soru 37
    Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A
Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde
B
Araç geçmede uyarı amaçlı
C
Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı
D
Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede
Soru 38
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
4
B
5
C
2
D
3
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
4 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
4 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
4 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
4 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Mayıs 2022

4 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık