8 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
B
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
C
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
D
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 2
    Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
21-24
B
18-20
C
19-25
D
20-22
Soru 3
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
B
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
Soru 4
    Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
2 yıl
B
6 ay
C
5 yıl
D
1 yıl
Soru 5
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
100
B
90
C
120
D
110
Soru 6
    Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Lastik basınçları düşüktür.
B
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
C
Batarya zayıflamıştır.
D
Yakıt bitmiştir.
Soru 7
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I, II ve III.
B
I ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
C
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
D
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
Soru 9
   Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Emme zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 10
    Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?
A
Marş motoru
B
Yakıt filtresi
C
Termostat
D
Endüksiyon bobini
Soru 11
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
E
B
M
C
G
D
A2
Soru 12
  1-Sürücü belgesi
2-Mali zorunluluk sigortası
3-Trafik belgesi
4-Geçerli egzoz muayenesi

  Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur?
A
1,3
B
Hepsi
C
1,2
D
2,4
Soru 13
    Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
200
B
150
C
120
D
100
Soru 14
    Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Araç lastiği
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Motor yağı
Soru 15
   I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları

  Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 16
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
20
C
30
D
45
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
B
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
D
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
Soru 18
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
örüş mesafesinin kötü olması
B
ndeki aracın durması
C
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
D
ndeki aracın yavaşlaması
Soru 19
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
10 - 20
B
40 - 50
C
100 - 120
D
60 - 100
Soru 20
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empati kurmaktan kaçınması
B
Karşısındaki kişiye saygı duyması
C
Karşısındaki kişiyi suçlaması
D
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
Soru 21
   Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

  Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A
lternatör
B
adyatör
C
mortisör
D
istribütör
Soru 22
    Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A
Ölümlü kazalarda
B
Maddi hasarlı kazalarda
C
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
D
Yaralanmalı kazalarda
Soru 23
    Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Radyatör
B
Dikiz aynaları
C
Yağ filtresi
D
Direksiyon simidi
Soru 24
    Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Marş kablosunu
B
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
D
Şarj kablosunu
Soru 25
    Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
B
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
C
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
Soru 26
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Benzinli motor
B
Dizel motor
C
Marş motoru
D
Buhar makinesi
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
B
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
C
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
D
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?
A
Motor yağının kirlenmesi
B
Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması
C
Karışım oranının bozulması
D
Motor yağının kalınlaşması
Soru 29
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Soru 30
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Sabırsızlık
C
Diğergamlık
D
Bencillik
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A
Radyatör
B
Külbütör
C
Karter
D
Karbüratör
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A
Solunumun durması
B
Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
C
İshal veya kabızlık oluşması
D
Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
32 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
8 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
8 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
8 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
8 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Mayıs 2022

8 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık