2 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

2 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

  Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Diğergamlık
B
Sorumsuzluk
C
Saldırganlık
D
Bencillik
Soru 2
  I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

  Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
B
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
D
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Yeni bir iş kurmak
B
Motor tamirciliği eğitimi almak
C
Kasko sigortası yaptırmak
D
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
B
Göz bebeklerinin küçülmesi
C
Kişinin aktif ve huzursuz olması
D
Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması
Soru 6
   Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Kurtarma
B
Koruma
C
Bildirme
D
Tedavi etme
Soru 7
   Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
ark ışıklarının
B
zağı gösteren ışıkların
C
akını gösteren ışıkların
D
is ışıklarının
Soru 8
    F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Kamyon
B
Motorlu bisiklet
C
Otobüs
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
B
Toplu taşıma araçlarının
C
Sanık veya suçlu takip eden araçların
D
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
Soru 10
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
B
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A
Karışımı ateşlemek
B
Aküyü şarj etmek
C
Yüksek akım üretmek
D
Aküye akım göndermek
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesi
B
Jantın eğilmesi
C
Sürüş konforunun azalması
D
Fren hidroliğinin azalması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Park etmek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 14
  • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

  Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
B
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
C
Kasko sigortasının önemini
D
Ülke ekonomisini
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
B
urkulan bölgenin hareket ettirilmesi
C
işliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
D
ıbbi yardım istenmesi
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarı oturur pozisyon verilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
D
Fiziksel hareketinin artırılması
Soru 17
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
B
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
C
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
D
Eklem bölgesi olmasına
Soru 18
    Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Klimanın düzensiz çalışmasına
B
Akünün kısa zamanda bitmesine
C
Motorun hararet yapmasına
D
Motor devrinin yükselmesine
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Çekici
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 20
    Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
B
Trafik kuralına uymadığı
C
Çok dikkatli olduğu
D
Çok tecrübeli olduğu
Soru 21
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Bir aracın geçilmesi esnasında
C
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Soru 22
    Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Marş sistemi
D
Süspansiyon sistemi
Soru 23
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Hareket sisteminin
B
Dolaşım sisteminin
C
Sindirim sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A
Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
B
Her iki aracın yüklü olması
C
Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
D
Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
Soru 25
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
B
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
C
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
D
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
Soru 26
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Etrafı temizlemek
B
Kalp masajında kullanmak
C
Yaraları kapatmak ve sarmak
D
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
B
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
C
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
D
Derinin kuru ve ağrılı olması
Soru 28
    Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Motor daha hızlı döner.
B
Motor daha iyi yağlama yapar.
C
Motor daha yavaş döner.
D
Marş dişlisi zarar görür.
Soru 29
    Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
B
Sıcak içecekler verilmeli
C
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
D
Sıcak duş yaptırılmalı
Soru 30
    Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
40
C
30
D
50
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Havalı korna
C
Emniyet kemeri
D
Güneş gözlüğü
Soru 32
    Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Takip mesafesini artırması
B
Takip mesafesine uyması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Ani fren yaparak durmaya çalışması
Soru 33
   I- Cam suyu II- Motor suyu III- Motor yağı IV- Hidrolik yağı

  Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
Yalnız II
B
III ve IV
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 34
    Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takograf
B
Boyun korsesi
C
Emniyet kemeri
D
Çekme halatı
Soru 35
    Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik işaret levhalarına
B
Yer ve yön denetlemelerine
C
Trafik zabıtasına
D
Işıklı trafik cihazına
Soru 36
    Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
A
150
B
100
C
200
D
250
Soru 37
    Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Trafik suçuna verilen para cezalarını
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

2 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 2 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 2 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 2 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

2 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
2 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
2 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
2 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
2 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 2 Mayıs 2022

2 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

2 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

2 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık