19 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

19 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
angın söndürme cihazı
B
çgen reflektör
C
arı ışıklı, dönerli uyarı lambası
D
lk yardım çantası
Soru 2
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Göğüs ağrısı
C
Kalp spazmı
D
Kalp krizi
Soru 3
   I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

  Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 4
    Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracı yavaş kullanmak için
B
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
C
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
D
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
Soru 5
    Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
C
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
D
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru 6
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
C
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
D
Hastanın ayaklarını yükseltmek
Soru 7
    Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Araç dengesinin korunması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Rot
B
Yay
C
Amortisör
D
Diferansiyel
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Araç tescil belgesi
B
Yağ değişim kartı
C
Kasko poliçesi
D
Periyodik bakım kartı
Soru 10
    Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
A
Karter
B
Yakıt deposu
C
Torpido
D
Bagaj
Soru 11
    Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A
SRC 2
B
SRC 3
C
SRC 1
D
SRC 4
Soru 12
    Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
B
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
C
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
D
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Hava filtresinin tıkalı olması
B
Yakıt borularının uzunluğu
C
Yakıt filtresinin tıkalı olması
D
Yağ filtresinin tıkalı olması
Soru 14
   Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

  Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
B
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
C
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
D
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
Soru 15
    Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
80
C
100
D
60
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?
A
Trafik görevlisi
B
Yer işaretleri
C
Trafik levhaları
D
Trafik ışıkları
Soru 17
    Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A
Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
B
Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
C
Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde
D
Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında
Soru 18
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Kamyon
B
Çekici
C
Otobüs
D
İş makinesi
Soru 19
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
D
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
Soru 20
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
II, III ve IV
B
II ve III
C
Hepsi
D
I ve II
Soru 21
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Öksürmek
B
İdrar kaçırmak
C
Yutkunmak
D
Sesli dürtülere tepki vermek
Soru 22
    Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Hoşgörülü
B
Görgüsüzce davranan
C
Bencil
D
Aşırı tepki gösteren
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
B
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
C
Tuzlu ayran içirmek
D
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
B
Motoru tam yükte çalıştırmak
C
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
D
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
Soru 25
    Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
B
Aracın motorunu çalıştırabilmek
C
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D
Aracın hareket etmesini engellemek
Soru 26
    Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A
Yakıtı temizlemek
B
Suyu temizlemek
C
Havayı temizlemek
D
Yağı temizlemek
Soru 27
    Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
B
Çekici lastiklerin ikisine
C
Arka lastiklerin birine
D
Ön lastiklerin birine
Soru 28
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
D
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Motor soğutma suyu
D
Cam suyu
Soru 30
   Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

  Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Asit
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
D
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru 32
    Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
B
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
C
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
D
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Marş motoru
B
Yakıt filtresi
C
Endüksiyon bobini
D
Termostat
Soru 34
  I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

  Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
III - II - IV - V - I
B
V - I - IV - II - III
C
II - III - I - IV - V
D
I - II - III - IV - V
Soru 35
    Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A
1
B
2
C
1,5
D
2,5
Soru 36
    Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Sadece hava
B
Yakıt-hava karışımı
C
Hidrolik yağı
D
Sadece yakıt
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

19 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 19 Nisan 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 19 Nisan 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 19 Nisan 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

19 Nisan 2022 ehliyet sınav soruları
19 Nisan 2022 ehliyet sinavi sorulari
19 Nisan 2022 ehliyet sinav sorulari
19 Nisan 2022 ehliyet sınav soruları çöz
19 Nisan 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 19 Nisan 2022

19 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

19 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

19 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık