1 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
İletişim
B
Sorumluluk
C
Yardımlaşma
D
Hoşgörü
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Akü kutup başlarının oksitlenmesi
C
Sigortanın atmış olması
D
Yakıt göstergesinin arızalanması
Soru 3
    Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
A
Ezikli yaralar
B
Kesik yaralar
C
Parçalı yaralar
D
Delici yaralar
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A
Şaft
B
Direksiyon
C
Helezon yaylar
D
Vites kutusu
Soru 5
    Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
C
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
D
Kasko sigortası yoksa
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Başarılı iletişim kurmak
B
Öfkeli olmak
C
Sabırlı davranmak
D
Kural ihlalinden kaçınmak
Soru 7
    Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
50
B
40
C
Giremez
D
60
Soru 8
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
otorun devri artırılır.
C
çık camlar varsa kapatılır.
D
nemsenmez yola devam edilir.
Soru 9
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Mide
B
Beyin
C
Kalın bağırsak
D
Karaciğer
Soru 10
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
aza yapma riskinin azalması
B
ürüş yeteneğinin artması
C
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
D
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru 11
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fan motoru
B
Su pompası
C
Vantilatör kayışı
D
Marş motoru
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A
Fren ayarının
B
Diferansiyel ayarının
C
Vites kutusu ayarının
D
Motor ayarının
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yağ filtresi
B
Polen filtresi
C
Hava filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 14
    Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Normal
B
Zengin
C
Az yakıtlı
D
Fakir
Soru 15
    Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?
A
Diğer şoförlere bağırmak
B
Hız yapmak
C
Derin nefes almak
D
Kırmızı ışıkta geçmek
Soru 16
    Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
B
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
D
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun sarsıntılı çalışması
B
Yakıt tüketiminin düşmesi
C
Yakıt tüketiminin artması
D
Motorda yağlamanın olmaması
Soru 18
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Servis istasyonu
B
Terminal
C
Garaj
D
Muayene istasyonu
Soru 19
    Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangın söndürme cihazı
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Koruma başlığı
D
Çocuk bağlama sistemleri
Soru 20
    Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 21
   I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

  Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Elektrolit seviyesi kontrolü
D
Antifriz kontrolü
Soru 23
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Bağırsak
B
Akciğer
C
Böbrek
D
Karaciğer
Soru 24
    Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
Geçiş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 25
    Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Kamyonet
C
Tramvay
D
Minibüs
Soru 26
    Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Görmede netlik
B
Tokluk hissi
C
Yavaş nabız
D
Yüzeysel solunum
Soru 27
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Emme manifoldu
B
Karbüratör
C
Hava filtresi
D
Emme supabı
Soru 28
    Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?
A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Su pompası arızalıdır.
C
Vantilatör kayışı kopmuştur.
D
Hararet müşürü arızalıdır.
Soru 29
    Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?
A
Sığınma cebi
B
Durak
C
Kavşak
D
Park yeri
Soru 30
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Stresli
C
Öfkeli
D
Hoş görülü
Soru 31
    Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Yaya ve okul geçitlerinde
B
Sol şeritte
C
Dönemeçlerde
D
Duraklara 30 metre mesafede
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Solunum yolunun tıkanması
B
Birinci derece yanıklar
C
Suda boğulma
D
Zehirli gazların solunması
Soru 33
    Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Üzerinde
C
Ortasında
D
Hizasında
Soru 34
    Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
önüş ışıklarını yakarak
B
cil uyarı ışıklarını yakarak
C
irkaç defa korna çalarak
D
irkaç defa selektör yaparak
Soru 35
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
40
C
60
D
50
Soru 36
    Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
16 – 24
B
10 - 18
C
12 - 20
D
14 - 22
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?
A
Baş ağrısı
B
İştah artması
C
Solunum zorluğu
D
Hâlsizlik, kendinden geçme
Soru 38
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
B
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
C
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru 39
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Far anahtarındaki
B
Endüksiyon bobinindeki
C
Distribütördeki
D
Bujilerdeki
Soru 40
    İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Ses
B
Duyuru
C
Gürültü
D
Konuşma
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Aralık 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Aralık 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Aralık 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları
1 Aralık 2021 ehliyet sinavi sorulari
1 Aralık 2021 ehliyet sinav sorulari
1 Aralık 2021 ehliyet sınav soruları çöz
1 Aralık 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Aralık 2021

1 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Aralık 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık