4 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
B
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
C
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
D
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
Soru 2
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
B
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
C
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
D
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Fren balatası
B
Helezon yay
C
Kavrama (Debriyaj)
D
Amortisör
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
B
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
C
Alkol ve madde bağımlılığı
D
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru 5
    Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş-çene pozisyonu
B
Sırtüstü yatış pozisyonu
C
Oturuş pozisyonu
D
Yüzüstü yatış pozisyonu
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A
Kırmızı ışıkta geçmek
B
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
C
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
D
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
Soru 7
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
120
B
90
C
100
D
110
Soru 8
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Gabari
B
Taşıma sınırı (Kapasite)
C
Azami toplam ağırlık
D
Yüklü ağırlık
Soru 9
    Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
B
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
C
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
B
Bujilere giden akımı yükseltmek
C
Aküyü şarj etmek
D
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
Soru 11
    Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A
Volan dişlisinin
B
Endüksiyon bobininin
C
Triger kayışının
D
Marş dişlisinin
Soru 12
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
olen filtresinin
B
akıt filtresinin
C
ren balatasının
D
eri vites müşirinin
Soru 13
    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Vitesi boşa alarak seyretmesi
Soru 14
   Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

  
A
Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
B
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
C
loya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
D
Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
Soru 15
   I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü

  Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 16
    Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
100
D
70
Soru 17
  • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

  Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Yeşil
B
Kırmızı oklu
C
Kırmızı
D
Sarı
Soru 18
    El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Fren pedal boşluğu artar.
B
El freni tutmaz.
C
Fren sistemi hava yapar.
D
Kampana aşınır.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
D
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
A
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
B
Göğüs hareketlerinin kaybolması
C
Dudakların morarması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 21
    Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
şırı tepki göstermeye
B
encil davranmaya
C
ardımlaşmaya
D
fke duygusuna
Soru 22
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 23
    Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Görmede netlik
B
Yavaş nabız
C
Tokluk hissi
D
Yüzeysel solunum
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Kurtarma
B
Tedavi etme
C
Koruma
D
Bildirme
Soru 25
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
B
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
D
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
Soru 26
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
2
C
3
D
1
Soru 27
    Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
A
Şerit
B
Kavşak ortak alanı
C
Banket
D
Platform
Soru 28
    Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A
İntikal mesafesi
B
Görüş mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
C
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
D
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
Soru 30
    Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
Soru 31
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nabız atımlarının olmaması
B
Vücutta morarma olması
C
Solunumun güç olması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 32
   I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları

  Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 33
    Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Kalkışa hazırlanmalıdır.
B
Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
D
Yavaşlayıp durmalıdır.
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Motor yağına su karışması
B
Motorun hararet yapması
C
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
D
Manifoldlarda kaçakların oluşması
Soru 35
  • Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

  Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Aracın fazla yakıt yakması
C
Sürüş konforunun artması
D
Çevre kirliliğinin azalması
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
4 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
4 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
4 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
4 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Ekim 2020

4 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık