23 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
  • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

  Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğüne
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
C
Emniyet Genel Müdürlüğüne
D
İçişleri Bakanlığına
Soru 2
    Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Egzoz susturucusu
B
Katalitik konvertör
C
Egzoz manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 3
    Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
A
Sabit
B
Açılıp kapanabilir
C
Renkli
D
Kolayca açılabilir
Soru 4
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otobüse
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
İş makinesine
D
Otomobile
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
B
şırı hız yapmaktan kaçınılması
C
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
D
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 6
    Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
İlk yardımcı
B
Girişimci
C
Sürücü
D
Trafik polisi
Soru 7
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
ren hidroliği azalır.
B
renlerden ses gelir.
C
ren pedalı sertleşir.
D
raç bir tarafa çeker.
Soru 8
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren müşiri arızalıdır.
B
Distribütör arızalıdır.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Geri vites müşiri arızalıdır.
Soru 9
    Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
B
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
C
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 10
    Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
irkaç defa selektör yaparak
B
cil uyarı ışıklarını yakarak
C
önüş ışıklarını yakarak
D
irkaç defa korna çalarak
Soru 11
    Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
B
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
C
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Soru 12
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A
5,5
B
3,5
C
2,5
D
4,5
Soru 13
   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

  
A
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
B
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
C
bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
D
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
Soru 14
    Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 15
    Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B
Solunum ve nabız kontrolü
C
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
D
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru 16
   "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

  Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.
A
Küfretmesi
B
Aynı şekilde karşılık vermesi
C
Gülümseyerek karşılık vermesi
D
Mimiklerle öfkesini belli etmesi
Soru 17
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Tek yönlü yollarda duraklarken
B
Bağlantı yolunda seyrederken
C
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D
Tek yönlü yollarda park ederken
Soru 18
    Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Araç lastiği
D
Fren hidroliği
Soru 19
    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Etkili şekilde korna çalmalı
B
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
C
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
D
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Soru 20
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motor çalışır halde farların yakılması
B
Aracın başında gözcü bulundurulması
C
Trafik görevlisine haber verilmesi
D
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Soru 21
    Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
A
Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
B
Öndeki araca arkadan çarpmak.
C
En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
D
Takip mesafesine uymamak.
Soru 22
    Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emme susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz susturucusu
Soru 23
    Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
40
B
50
C
Giremez
D
60
Soru 24
  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

  Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
alnız II
B
, II ve III.
C
alnız III
D
alnız I
Soru 25
    Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Flaşör
B
Kontak anahtarı
C
Distribütör
D
Buji
Soru 26
   I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
B
n lambalarının yanmaması
C
n balatalarının yeni olması
D
riyajın kaçırması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
B
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
C
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
D
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Soru 29
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 30
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
D
Yalnız III
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
B
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
C
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
D
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A
Pistonlara yataklık yapmak
B
Vites dişlilerine yataklık yapmak
C
Şafta hareket vermek
D
Rotlara hareket vermek
Soru 33
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor çok soğur.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor ısınır, yanar.
Soru 34
    Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan dize kadar
B
Topuktan kalçaya kadar
C
Dizden kalçaya kadar
D
Topuktan koltuk altına kadar
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
B
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
C
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
D
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
Soru 36
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Şekerli ılık içecekler verme
B
Karla ovularak masaj yapma
C
İyice sarılarak uyutma
D
Kaynar su ile yıkama
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

23 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 23 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 23 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 23 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

23 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
23 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
23 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
23 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
23 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 23 Ekim 2020

23 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

23 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

23 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık