1 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
ektör
B
şör
C
i
D
ülatör
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
B
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
C
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
D
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
Soru 3
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
B
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 4
    Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A
Elektrik sistemindeki
B
Soğutma sistemindeki
C
Yağlama sistemindeki
D
Yakıt sistemindeki
Soru 5
    Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
A
Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
B
Kasko sigortası, sahiplik belgesi
C
Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
D
İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
Soru 6
    Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
A
Sorumluluk
B
Bencillik
C
Hoşnutsuzluk
D
Hırçınlık
Soru 7
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Emme
B
Sıkıştırma
C
Egzoz
D
İş
Soru 8
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha az
B
Aynı
C
Yarısı kadar
D
10 km/saat daha fazla
Soru 9
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Güney
C
Kuzey
D
Doğu
Soru 10
    Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor kaputunun açık kaldığını
C
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
D
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
Soru 11
    Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Şarj lambasının yanmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 12
    Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
A
Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak
B
Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak
C
Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek
D
Göz kamaşmasını önlemek
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
nce çevrenin güvenliğini sağlaması
B
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
C
letişim becerilerinin zayıf olması
D
elaşlı ve tedirgin olması
Soru 14
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Göğüs zedelenmesi
B
Şiddetli baş yaralanması
C
Dalak yırtılması
D
Mide delinmesi
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A
Hava sirkülasyonunun sağlanması
B
Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
C
Araç içi nem oranının ayarlanması
D
Yakıt tüketiminin azaltılması
Soru 16
    Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Ortasında
B
Üzerinde
C
Altında
D
Hizasında
Soru 17
    Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Yaralıları araçtan çıkarmak
B
Yaralıları belirlemek
C
Kazayı yetkililere haber vermek
D
Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
Soru 18
    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
B
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
Hızlarını artırarak geçmesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
B
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
Soru 20
    Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A
Arka arkaya marş yapılır.
B
Depoya benzin ilave edilir.
C
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
D
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
Soru 21
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Şanzuman dişlileri
B
Alternatör diyotları
C
Su pompası
D
Diferansiyel dişlileri
Soru 22
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
B
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
C
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
D
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
Soru 23
    Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
B
Araç yakıtının azalması
C
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
D
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
Soru 24
    Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?
A
Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
B
Aracı yavaş kullanmak için
C
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
D
Daha rahat vites değişimi için
Soru 25
    Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
100
C
40
D
80
Soru 26
    Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Motor yağına
B
Soğutma suyuna
C
Araç yakıtına
D
Fren hidroliğine
Soru 27
    Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
Fren mesafesi kadar
B
Duruş mesafesi kadar
C
İntikal mesafesi kadar
D
Takip mesafesi kadar
Soru 28
  I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

  Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
V - I - IV - II - III
B
II - III - I - IV - V
C
I - II - III - IV - V
D
III - II - IV - V - I
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Güneş gözlüğü
B
Stepne
C
Havalı korna
D
Emniyet kemeri
Soru 30
    Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
B
Sıcak içecekler verilmeli
C
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
D
Sıcak duş yaptırılmalı
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
B
Alternatörün arızalı olması
C
Buji kablolarının gevşek olması
D
Yağ pompasının arızalı olması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Periyodik bakım kartı
B
Kasko poliçesi
C
Araç tescil belgesi
D
Yağ değişim kartı
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Yakıt tüketiminin azalması
C
Trafik yoğunluğunun artması
D
Yürüme alışkanlığı oluşturması
Soru 35
    Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?
A
Arazi taşıtı
B
Taşıt katarı
C
Araç
D
Ticari taşıt
Soru 36
    Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehirler arasındaki trafik kazaları
B
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
C
Trafikteki görevli sayısı
D
Şehir içindeki trafik kazaları
Soru 37
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
100 - 120
B
40 - 50
C
60 - 100
D
10 - 20
Soru 38
    Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Hareketli eklem yerlerinde
B
Kafatası eklemlerinde
C
Uzun kemiğin ortasında
D
Kısa kemiğin ortasında
Soru 39
    Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Çekici
Soru 40
    Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
B
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 41
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Soru 42
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?
A
Yük yüklemek veya boşaltmak
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
D
5 dakikadan az beklemek
Soru 43
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Hareket etmemesi sağlanmalı
B
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
C
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
D
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
Soru 44
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
B
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
C
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 45
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hararet göstergesi
B
Fren hidroliği göstergesi
C
Yakıt göstergesi
D
Şarj göstergesi
Soru 46
    Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
İple sarılır.
B
Değiştirilir.
C
Bantlanır.
D
Yapıştırılır.
46 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
46
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
1 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
1 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
1 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
1 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Ekim 2020

1 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık