6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
B
Geriye dönerek beklemeli
C
Işıklı trafik işaretine uymalı
D
Olduğu yerde hemen durmalı
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Yolcu indirirken beklemek
C
Görevlilerce verilen emirle durmak
D
Kırmızı ışık yanarken beklemek
Soru 3
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
B
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
C
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru 4
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 5
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru 7
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
C
Hastanın ayaklarını yükseltmek
D
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
Soru 8
    Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A
Kamp taşıtı
B
Minibüs
C
Otobüs
D
Özel amaçlı taşıt
Soru 9
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
B
Bacak bölgesi kanamaları
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Toplardamar kanamaları
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 11
    Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A
Supap ayarının
B
Diferansiyel ayarının
C
Vites kutusu ayarının
D
Fren ayarının
Soru 12
    Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A
Ceza almaktan çekinmek
B
Denetimlerde problem yaşamamak
C
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
D
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
Soru 13
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
İdari para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
C
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D
6 ay hapis cezası verilir.
Soru 14
    Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A
I
B
II
C
İtfaiye II. Sivil Savunma aracı III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç IV. Doğru geçecek araç
D
III
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
B
Fren ayarının düşük olması
C
Balataların yeni olması
D
Balataların ıslanması
Soru 16
    Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Yer ve yön denetlemelerine
B
Trafik işaret levhalarına
C
Işıklı trafik cihazına
D
Trafik zabıtasına
Soru 17
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
B
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
C
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
D
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru 18
   Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
A
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
B
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
C
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
D
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
Soru 19
  I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 20
    120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
30
C
70
D
80
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Organ nakil araçları
B
Zırhlı taşıt
C
Umum servis araçları
D
Kamu hizmeti taşıtı
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
B
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
C
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
D
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
B
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
C
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Soru 24
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Tedavi etme
B
Koruma
C
Kurtarma
D
Bildirme
Soru 25
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Birinci derecede yanığı olan
B
Turnike uygulanan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Ayağında çıkık olan
Soru 26
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Havale
C
Epilepsi
D
Şok
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
D
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun gücünün artması
B
Motorun hararet yapması
C
Motorun yağ yakması
D
Yakıt sarfiyatının artması
Soru 29
    Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Süspansiyon
B
Marş
C
Şarj
D
Soğutma
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A
Radyatör
B
Karter
C
Karbüratör
D
Külbütör
Soru 31
    Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Şok pozisyonu vermek
B
Temiz hava almasını sağlamak
C
Soğuk içecekler içirmek
D
Duyu organlarını uyarmak
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Sürücü belgesi
B
Parça garanti belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Kasko sigorta poliçesi
Soru 33
    Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Tıkanma
C
Kalp durması
D
Soluk durması
Soru 34
    Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
B
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
C
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
D
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?
A
Motosiklet – Motorlu bisiklet
B
Otomobil – Taksi otomobil
C
Minibüs – Kamyonet
D
Otobüs – Çekici
Soru 36
    Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
A
Yakıt sarfiyatını azaltır.
B
Motorun gücü artar.
C
Yakıt sarfiyatını artırır.
D
Motor yağ eksiltir.
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Trafik levhalarını önemsemek
B
Hız limitlerini aşmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Yorgun ve dalgın olmak
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A
Sinyal lambaları
B
Sis lambaları
C
Park lambaları
D
Geri vites lambaları
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
6 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
6 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
6 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
6 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Ekim 2020

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık