6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?
A
Otobüs – Çekici
B
Otomobil – Taksi otomobil
C
Motosiklet – Motorlu bisiklet
D
Minibüs – Kamyonet
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Organ nakil araçları
B
Umum servis araçları
C
Zırhlı taşıt
D
Kamu hizmeti taşıtı
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Kırmızı ışık yanarken beklemek
C
Görevlilerce verilen emirle durmak
D
Yolcu indirirken beklemek
Soru 4
    Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
B
Denetimlerde problem yaşamamak
C
Ceza almaktan çekinmek
D
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
Soru 5
    120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
80
B
30
C
60
D
70
Soru 6
    Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Olduğu yerde hemen durmalı
B
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
C
Geriye dönerek beklemeli
D
Işıklı trafik işaretine uymalı
Soru 7
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
B
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
C
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru 8
   Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
A
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
B
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
C
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
D
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
Soru 9
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Kurtarma
B
Koruma
C
Tedavi etme
D
Bildirme
Soru 10
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Korkutmak veya şaşırtmak
D
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
B
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
D
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
Soru 12
    Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp durması
B
Tıkanma
C
Soluk durması
D
Şok
Soru 13
  I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A
Geri vites lambaları
B
Sis lambaları
C
Sinyal lambaları
D
Park lambaları
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
B
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
C
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
D
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Araç imalat belgesi
B
Parça garanti belgesi
C
Kasko sigorta poliçesi
D
Sürücü belgesi
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A
Radyatör
B
Külbütör
C
Karbüratör
D
Karter
Soru 18
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
B
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
İdari para cezası verilir.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Hız limitlerini aşmak
B
Trafik levhalarını önemsemek
C
Yorgun ve dalgın olmak
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 20
    Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
A
Motor yağ eksiltir.
B
Yakıt sarfiyatını artırır.
C
Motorun gücü artar.
D
Yakıt sarfiyatını azaltır.
Soru 21
    Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A
Fren ayarının
B
Supap ayarının
C
Diferansiyel ayarının
D
Vites kutusu ayarının
Soru 22
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Ayağında çıkık olan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Birinci derecede yanığı olan
D
Turnike uygulanan
Soru 23
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 24
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
20
B
40
C
50
D
30
Soru 25
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Epilepsi
C
Şok
D
Havale
Soru 26
    Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
B
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
C
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
D
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru 27
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
B
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
C
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
D
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
Soru 28
    Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş
B
Süspansiyon
C
Soğutma
D
Şarj
Soru 29
    Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A
I
B
İtfaiye II. Sivil Savunma aracı III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç IV. Doğru geçecek araç
C
III
D
II
Soru 30
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
B
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
C
Hastanın ayaklarını yükseltmek
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
Soru 31
    Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A
Özel amaçlı taşıt
B
Minibüs
C
Kamp taşıtı
D
Otobüs
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
B
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
C
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
D
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
Soru 34
    Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik işaret levhalarına
B
Trafik zabıtasına
C
Yer ve yön denetlemelerine
D
Işıklı trafik cihazına
Soru 35
    Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Temiz hava almasını sağlamak
B
Soğuk içecekler içirmek
C
Şok pozisyonu vermek
D
Duyu organlarını uyarmak
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Yakıt sarfiyatının artması
C
Motorun gücünün artması
D
Motorun hararet yapması
Soru 37
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Bacak bölgesi kanamaları
D
Toplardamar kanamaları
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
B
Fren ayarının düşük olması
C
Balataların yeni olması
D
Balataların ıslanması
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
6 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
6 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
6 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
6 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Ekim 2020

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık