9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
5
B
10
C
2
D
7
Soru 2
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
B
Kalp çalıştığında
C
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
D
112´ye haber verildiğinde
Soru 3
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
ıt seviyesi kontrol edilir.
B
msenmez, devam edilir.
C
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
Soru 4
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Dolaşım sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Sindirim sisteminin
Soru 5
    Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör arızalıdır.
B
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
C
Bujiler arızalıdır.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 6
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ndeki aracın yavaşlaması
B
örüş mesafesinin kötü olması
C
ndeki aracın durması
D
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 7
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 8
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
B
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
C
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
Soru 9
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 10
    Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 11
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
45
B
50
C
60
D
40
Soru 12
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Sindirim sistemini
B
Boşaltım sistemini
C
Hareket sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
A
Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
B
Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
C
Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.
D
Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
Soru 14
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Debriyaja basılır.
B
Vites boşa alınır.
C
Tekerleklere takoz konulur.
D
El freni bırakılır.
Soru 15
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Sigorta
B
Marş motoru
C
Karbüratör
D
Regülâtör
Soru 16
    Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?
A
Durma
B
Duraklama
C
Park etme
D
Bekleme
Soru 17
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Alt ve üst geçitleri kullanması
B
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
C
Yaya geçidini kullanması
D
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Pankreas
B
Omurilik
C
Böbrekler
D
Akciğerler
Soru 19
   Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
D
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Soru 20
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 21
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Tam şarjlı akü
B
Uzun yakıt boruları
C
Eski ve aşınmış lastikler
D
Antifrizli soğutma suyu
Soru 22
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 23
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Yağ göstergesinden
B
Şarj göstergesinden
C
Yakıt göstergesinden
D
Hararet göstergesinden
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
B
Yara içinin kurcalanması
C
Yarada kanama varsa durdurulması
D
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Hareket ile azalan ağrı
B
Şişlik
C
Kızarma
D
İşlev kaybı
Soru 26
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
B
Volan aşınmıştır.
C
Silindirler aşınmıştır.
D
Krank mili aşınmıştır.
Soru 27
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
B
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
C
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
D
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
Soru 28
  • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

  Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
B
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
C
Temel yaşam desteğinin sağlanması
D
Trafik kazalarının azaltılması
Soru 29
    Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kusturma
B
Bol su içirme
C
Sarımsaklı yoğurt yedirme
D
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
Soru 30
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I, II ve III.
B
II ve III.
C
I ve II.
D
I ve III.
Soru 31
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
D
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Soru 32
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
B
Hızını arttırmak
C
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
D
Selektör yapmak
Soru 33
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
B
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
C
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
D
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
B
Virajı alamayan aracın devrilmesi
C
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
Soru 35
    Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Solunum sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?
A
Kaldırımların yetersiz olması
B
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
C
Yolun bakımsız olması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 37
    Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Turist
B
Trafik
C
Alt yapı
D
Turizm sektörü
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
9 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
9 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
9 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
9 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Ekim 2020

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık