9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Antifrizli soğutma suyu
B
Tam şarjlı akü
C
Uzun yakıt boruları
D
Eski ve aşınmış lastikler
Soru 2
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yaya geçidini kullanması
B
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
C
Alt ve üst geçitleri kullanması
D
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
Soru 3
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
II ve III.
B
I ve III.
C
I, II ve III.
D
I ve II.
Soru 4
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Hızını arttırmak
B
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
C
Selektör yapmak
D
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
Soru 5
  • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

  Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
B
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
C
Temel yaşam desteğinin sağlanması
D
Trafik kazalarının azaltılması
Soru 6
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Yakıt göstergesinden
B
Şarj göstergesinden
C
Yağ göstergesinden
D
Hararet göstergesinden
Soru 7
    Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kusturma
B
Bol su içirme
C
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
D
Sarımsaklı yoğurt yedirme
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Akciğerler
B
Böbrekler
C
Pankreas
D
Omurilik
Soru 9
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
B
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
D
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
Soru 10
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ndeki aracın yavaşlaması
B
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
ndeki aracın durması
D
örüş mesafesinin kötü olması
Soru 11
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silindirler aşınmıştır.
B
Volan aşınmıştır.
C
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
D
Krank mili aşınmıştır.
Soru 12
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
B
Kalp çalıştığında
C
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
D
112´ye haber verildiğinde
Soru 13
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sindirim sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Dolaşım sisteminin
Soru 14
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boşa alınır.
B
Tekerleklere takoz konulur.
C
Debriyaja basılır.
D
El freni bırakılır.
Soru 15
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Hareket sistemini
B
Sindirim sistemini
C
Boşaltım sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 16
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 17
    Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
7
B
10
C
2
D
5
Soru 18
    Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Turist
B
Alt yapı
C
Turizm sektörü
D
Trafik
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarada kanama varsa durdurulması
B
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
C
Yara içinin kurcalanması
D
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
B
Virajı alamayan aracın devrilmesi
C
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
Soru 21
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
40
B
60
C
45
D
50
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
A
Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
B
Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
C
Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.
D
Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
Soru 23
    Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 24
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 25
    Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?
A
Bekleme
B
Park etme
C
Duraklama
D
Durma
Soru 26
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
D
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
Soru 27
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Regülâtör
B
Karbüratör
C
Sigorta
D
Marş motoru
Soru 28
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 29
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
B
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
C
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
D
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
Soru 30
    Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör arızalıdır.
B
Endüksiyon bobini arızalıdır.
C
Bujiler arızalıdır.
D
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
Soru 31
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Kızarma
B
Hareket ile azalan ağrı
C
Şişlik
D
İşlev kaybı
Soru 33
   Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
A
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
C
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
D
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Soru 34
    Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 35
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
msenmez, devam edilir.
C
ıt seviyesi kontrol edilir.
D
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
Soru 36
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
B
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
C
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
D
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?
A
Kaldırımların yetersiz olması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Yolun bakımsız olması
D
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
9 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
9 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
9 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
9 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Ekim 2020

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık