3 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
10
B
15
C
20
D
5
Soru 2
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Psikolojik etki
B
Öfke
C
Diğergamlık
D
Saygı
Soru 3
    Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A
Marş motoruna
B
Volana
C
Fren balatalarına
D
Vites kutusuna
Soru 4
    Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A
1,5
B
2
C
2,5
D
1
Soru 5
    Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A
Yağ pompasına
B
Silecek motoruna
C
Marş motoruna
D
Alternatöre
Soru 6
    Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
12 - 20
B
10 - 18
C
14 - 22
D
16 – 24
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?
A
Ağrı kesici ilaç
B
Üçgen sargı bezi
C
Serum
D
Yara merhemi
Soru 8
    Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
B
Araç çalışır vaziyette iken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması
C
Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
D
Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Vücudun kasılması
D
Çenenin kasılması
Soru 10
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
B
Geçiş hakkı kurallarına uyması
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
B
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
D
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
B
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
C
Radyo veya müzik açması
D
Derin nefes alması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
B
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
C
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
D
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Çekici
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 15
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri yükseltilir.
B
Motor rölantide çalıştırılır.
C
Motor hemen durdurulur.
D
Motor devri düşürülür.
Soru 16
    Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
100
C
120
D
130
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A
Krank milinin
B
Vites kutusunun
C
Pistonların
D
Rot başlarının
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A
Helezon yaylar
B
Şaft
C
Direksiyon
D
Vites kutusu
Soru 19
    Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A
Ulaşım
B
Tren
C
Taşıt
D
Taşıma
Soru 20
  I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

  Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
II ve III.
B
I ve III.
C
Yalnız I
D
I, II ve III.
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Başkalarının haklarına saygı göstermek
B
Kurallara uymakta özen göstermek
C
Çevreye saygılı olmak
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 22
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Araç teknik muayenesinin
B
Servis bakımlarının
C
Kasko sigortasının
D
Mali sorumluluk sigortasının
Soru 23
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 24
    Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
B
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
C
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
D
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Soru 25
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
B
Motordaki yağ seviyesi
C
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
D
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
B
Uygun vitesle seyredilmesi
C
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
Soru 27
    70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
45
C
35
D
25
Soru 28
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Hız göstergesi
C
Sinyal ampulü
D
Hava filtresi
Soru 29
   Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

  Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Sorumluluk
B
Özgürlük
C
Acemi sürücülük
D
Sosyallik
Soru 30
    Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A
Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B
Burkulan bölgeye buz torbası konulması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
Soru 31
    Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A
Saf su
B
Yağ
C
Asit
D
Antifriz
Soru 32
    Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
D
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
Soru 33
    Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Kalbin çalışmasını
B
Bilinç kaybının düzelmesini
C
Nefes vermesini
D
Nefes almasını
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A
Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
B
Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
C
Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
D
Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?
A
Yağ sızıntılarının artması
B
Vites değiştirmenin kolaylaşması
C
Tekerleklere hareketin iletilememesi
D
Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
Soru 36
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
C
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
D
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Soru 38
   Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  
A
Ateşleme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
a göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?
D
Emme zamanı
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
B
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
3 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
3 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
3 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
3 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Ekim 2020

3 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık