7 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ağır kanamalı olan
B
Ayağında kırık olan
C
Ölmüş olan
D
Dirseğinde çıkık olan
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Şokun önlenmesi
C
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
D
Acil yardım istenmesi
Soru 3
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş
B
Yüzüstü yatış
C
Yan yatış
D
Sırtüstü yatış
Soru 4
    Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun hararet yapmasına
B
Akünün kısa zamanda bitmesine
C
Motor devrinin yükselmesine
D
Klimanın düzensiz çalışmasına
Soru 5
    Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
B
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
C
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
D
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
Soru 6
    Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Bulantı ve kusma
C
Felç
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 7
   2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL. olup bu miktar yatırıma ayrılan payın yüzde ellisine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir.

  Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir?
A
Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır
B
Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir.
C
Trafik kazanları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir.
D
Trafik kazaları önlenebilir.
Soru 8
    Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
D
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Soru 9
    Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Eğitim Sertifikası
C
Sürücü Sertifikası
D
Katılım Belgesi
Soru 10
    Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
A
Kalp durması
B
Burkulma
C
Kulak çınlaması
D
Şok
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
El freni ile tespit edilmesi
B
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
C
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
D
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 13
    Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
C
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
D
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 14
    Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Kamyonet
C
Minibüs
D
Tramvay
Soru 15
    Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
B
Kaç yaralı olduğuna bakılması
C
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
D
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Soru 16
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni çekiliyse bırakılır.
B
Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
C
Vites boş konuma alınır.
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
Soru 17
    Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
astiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
nemsenmez yola devam edilir.
D
çık camlar kapatılır.
Soru 18
    Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Siyah
B
Yeşil
C
Kırmızı
D
Sarı
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
B
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Kazazedenin hareket ettirilmesi
Soru 20
    Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambası ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Kısa farlar ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 21
    Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A
İncinme
B
Çıkık
C
Kırık
D
Burkulma
Soru 22
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
B
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
D
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur
A
Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı
B
Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı
C
Özel plaka olmalı
D
Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması
Soru 24
    Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Yakıt sarfiyatının artmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 25
    Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Sis ışıkları
D
Acil uyarı ışıkları
Soru 26
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B
Kayıt ve tescilinin onaylanması
C
Periyodik bakım kartının doldurulması
D
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Soru 27
    Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Sığınma cebine girmek
B
Önündeki aracı geçmek
C
Sağ şeride geçmek
D
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
Soru 28
    Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
Şerit
B
Tali yol
C
İki yönlü yol
D
Bölünmüş yol
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?
A
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
B
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
C
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
D
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Aracın yavaş kullanılması
B
Park hâlinde viteste bırakılması
C
Ani ve sert kalkış yapılması
D
Aracın hızlı kullanılması
Soru 32
    Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
100
D
110
Soru 33
    Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B
Kasko sigortasının
C
Koltuk ferdi kaza sigortasının
D
Aracın bakımının
Soru 34
   Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

  Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
B
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
C
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
D
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Sabırlı davranmak
B
Öfkeli olmak
C
Başarılı iletişim kurmak
D
Kural ihlalinden kaçınmak
Soru 36
   "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
B
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
C
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
D
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
B
Motorun iyi soğutulamaması
C
Motorun zor çalışması
D
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
Soru 38
    Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Motosiklet
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 39
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
B
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
C
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
D
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Soru 40
    Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 41
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Hâlsizlik
C
Şok
D
Bayılma
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
7 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
7 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
7 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
7 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Ekim 2020

7 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık