2 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

2 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Önündeki aracı geçebilir.
B
Diğer şeride geçemez.
C
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
D
Takip mesafesini azaltabilir.
Soru 2
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
B
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
C
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
D
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
Soru 3
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını azaltması
B
Hızını artırması
C
Şerit değiştirmesi
D
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
Soru 4
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
177
B
185
C
110
D
112
Soru 5
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
B
İş makinesi, otomobile
C
Otomobil, iş makinesine
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 6
    Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 7
    Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
C
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
D
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
Soru 8
  I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

  Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır.
B
Her ikisi de yanlıştır.
C
Her ikisi de doğrudur.
D
I. yanlış II. doğrudur.
Soru 9
    B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Motosiklet
Soru 10
    Motora yağ nereden konulur?
A
Radyatör kapağından
B
Supap (Külbütör) kapağından
C
Karter tapasından
D
Yağ çubuğu deliğinden
Soru 11
    Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Akünün su kaybı azalır.
B
Akü kısa devre olur patlar.
C
Akünün ömrü artar.
D
Akü daha iyi şarj olur.
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A
Hidrolik seviyesi kontrolü
B
Su seviyesi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 13
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A
Hız sınırlarını aşmaları
B
Belirli aralıklarla mola vermeleri
C
Kurallara uygun davranmaları
D
Araç kullanırken dikkatli olmaları
Soru 14
   Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

  Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
A
Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
B
Yayaların otoyola çıkması
C
Araç sayısının fazla olması
D
Araçlardaki yolcu sayısının artması
Soru 15
    Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Taşıt yolu (Kaplama)
C
Hemzemin geçit
D
Banket
Soru 16
    Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Altı ayda bir
C
Günde bir
D
Haftada bir
Soru 17
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Kanın kalbe gelme hızının artması
B
Kandaki oksijen oranının düşmesi
C
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
D
Vücut sıcaklığının yükselmesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Sabırsızlık
B
Öfke
C
Saldırgan sürücülük
D
Sakin olmak
Soru 19
    Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Hasar
B
Trafik kazası
C
Kayıp
D
Tahribat
Soru 20
    Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A
İş makinesi, otomobil, minibüs
B
Otobüs, kamyon, kamyonet
C
Kamyon, Moped, lastik tekerlekli traktör
D
Çekici, kamyon, minibüs
Soru 21
    Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
B
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
Soru 22
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Far anahtarındaki
B
Distribütördeki
C
Endüksiyon bobinindeki
D
Bujilerdeki
Soru 23
    Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kavrama
B
Marş
C
Şarj
D
Ateşleme
Soru 24
    Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,50
B
0,30
C
0,40
D
0,20
Soru 25
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
kusuru paylaştırma
C
tali kusur
D
asli kusur
Soru 26
    Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Marş motorunun
B
Far ampülünün
C
Alternatörün
D
Endüksiyon bobininin
Soru 27
    Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A
fke
B
şırı tepki
C
natlaşma
D
abır
Soru 28
    Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
A
Kırık
B
Çarpma
C
Burkulma
D
Çıkık
Soru 29
   "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

  Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Çevre kirliliğini engellemek
B
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
C
Araçta yangın riskinin oluşması
D
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
Soru 30
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
B
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
C
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
D
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
Soru 31
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
B
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
C
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
D
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
Soru 32
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Para cezası verilir.
B
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
C
Araçları trafikten men edilir.
D
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
Soru 33
    Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cam suyu seviyesinin azalması
B
Havanın serin olması
C
Silecek motorunun yavaş çalışması
D
Silecek lastiklerinin eskimesi
Soru 34
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Antifriz
B
Asitli su
C
Motorin
D
Benzin
Soru 35
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
B
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
D
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A
Distribütör
B
Piston
C
Krank mili
D
Rot
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Amortisör
B
Rot
C
Yay
D
Diferansiyel
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
B
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
C
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

2 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 2 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 2 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 2 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

2 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
2 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
2 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
2 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
2 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 2 Ekim 2020

2 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

2 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

2 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık