6 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
El freni çekilidir.
B
Lastik havası fazladır.
C
Motor yağı eksiktir.
D
Jikle çekilidir.
Soru 2
    Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
B
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
C
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
D
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?
A
Üçüncü derece yanıklar
B
Birinci derece yanıklar
C
İkinci derece yanıklar
D
Kas tabakasını etkileyen yanıklar
Soru 4
   Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
A
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
B
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
C
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
D
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
Soru 5
    “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 6
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 7
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Solunum sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 8
   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

  
A
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
B
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
C
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
D
bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 9
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Tam tıkanma
B
Damar tıkanması
C
Kısmi tıkanma
D
Solunum durması
Soru 10
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Görev hâli dışında
B
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C
Şehirler arası karayollarında
D
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
D
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
Soru 12
    Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
B
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
C
Beyaz bayrak
D
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
Soru 13
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor yakıtına yağ karışır.
B
Motor çok soğur.
C
Motor ısınır, yanar.
D
Motor suyuna yağ karışır.
Soru 14
    Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Buji kabloları gevşektir.
B
Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
C
Yağ pompası arızalıdır.
D
Diferansiyel arızalıdır.
Soru 15
    Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A
Aylık
B
Altı aylık
C
Günlük
D
Haftalık
Soru 16
    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
B
Hızlarını artırarak geçmesi
C
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 17
    Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
40
C
50
D
30
Soru 18
   I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi

  Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 19
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 20
  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?
A
Motorun rölantide çalışmasını sağlamak
B
Motorun durmasını sağlamak
C
Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
D
Motora ilk hareketi vermek
Soru 22
  • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Konuşma üslubunun
B
Trafik adabının
C
Mizacın
D
Beden dilinin
Soru 23
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
B
Bir başka araç tarafından geçilirken
C
Sağa veya sola dönerken
D
Kavşaklara yaklaşırken
Soru 24
  • Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Koma hâli
B
Uykuya eğilim
C
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kaburgalarında kırık olanlar
B
Açık göğüs yaralanması olanlar
C
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 26
    Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Motor bloğu
B
Manifold
C
Silindir kapağı
D
Karter
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Aktif gergili emniyet kemeri
B
Park sensörü
C
Açılabilir tavan
D
Polen filtresi
Soru 28
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
5
C
20
D
50
Soru 29
    Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A
Taksi
B
Otobüs
C
Dolmuş taksi
D
Minibüs
Soru 30
   Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

  Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Saldırganlık
B
Tahammülsüzlük
C
Feragat ve fedakârlık
D
Sabırsızlık
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
B
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
C
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
D
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
Soru 32
    Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A
Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
B
Bujiye giden akımı yükseltmek
C
Aküyü şarj etmek
D
Elektrik devresini açıp kapatmak
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
A
Kafa yaralanmaları
B
Zehirlenmeler
C
Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
D
Kaburga çatlakları
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
B
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Soru 35
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
B
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
C
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
D
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
Soru 36
    Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A
Marş motoruna
B
Yağ pompasına
C
Silecek motoruna
D
Alternatöre
Soru 37
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Hızını arttırmak
B
Selektör yapmak
C
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
D
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
Soru 38
    Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Bencil
C
Sorumsuz
D
Empati düzeyi yüksek
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
6 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
6 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
6 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
6 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Nisan 2021

6 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık