1 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Diferansiyel
B
Amortisör
C
Rot
D
Yay
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
B
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
C
Sürüş konforunu azaltmak
D
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
Soru 3
    2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
A
3
B
2
C
5
D
10
Soru 4
    Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin üst kısmı
B
Diz ile kalça arası
C
Diz kapağının olduğu bölge
D
Ayak bileğinin alt kısmı
Soru 5
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Bencilliğin
B
İnatlaşmanın
C
Beden dilinin
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 6
    Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
C
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
Soru 7
    Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracı yavaş kullanmak için
B
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
C
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
D
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
Soru 8
    Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
Sürüş güvenliğinin artmasına
C
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 9
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 10
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Havale
B
Şok
C
Bayılma
D
Epilepsi
Soru 11
    Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Yanıcı madde
B
Kireç
C
Atık
D
Yakıcı madde
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
B
Yara içinin kurcalanması
C
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D
Yarada kanama varsa durdurulması
Soru 13
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Kara yolundaki taşıt sayısı
B
Işıklı işaret cihazları
C
Trafik polisinin sayısı
D
Yol çizgileri
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Adı ve soyadının öğrenilmesi
D
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
Soru 15
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 16
    Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
20-22
B
19-25
C
21-24
D
18-20
Soru 17
  I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 18
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç muayenelerinde göstermek
B
Araç donanımını tamamlamak
C
Kazalarda ilk yardım için kullanmak
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 19
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A
150
B
75
C
50
D
100
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?
A
Serum
B
Ağrı kesici ilaç
C
Üçgen sargı bezi
D
Yara merhemi
Soru 21
   Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Sıkıştırma zamanı
B
Emme zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?
A
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
B
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
C
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
D
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
Soru 23
    Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
B
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Organ nakil araçları
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Umum servis araçları
D
Zırhlı taşıt
Soru 25
    Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Yüzüstü, sert bir zemine
B
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
C
Sırtüstü, sert bir zemine
D
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
Soru 26
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Kayıt ve tescilinin onaylanması
B
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
C
Periyodik bakım kartının doldurulması
D
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Soru 27
    Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Nabız
B
Kan şekeri
C
Solunum
D
Vücut ısısı
Soru 28
    Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
100
B
250
C
200
D
150
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Yakıt tüketiminin azalması
B
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C
Trafik yoğunluğunun azalması
D
Zararlı gaz salınımının artması
Soru 30
    Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Akünün su kaybı azalır.
B
Akünün ömrü artar.
C
Akü daha iyi şarj olur.
D
Akü kısa devre olur patlar.
Soru 31
    Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Sürücülere
B
Yayalara
C
Araçlara
D
Yolculara
Soru 32
    Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
B
Aracın kapılarını açık tutmalı
C
Aracın vitesini boşa almalı
D
Araçta gözcü bulundurmalı
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
D
Motorun yüksek devirde kullanılması
Soru 34
    Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karaciğer
B
Kornea
C
Kan
D
Kemik iliği
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
A
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
B
Sıcak tutmak
C
Temiz havaya çıkarmak
D
Kusmasını sağlamak
Soru 36
    Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
B
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
C
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
Soru 37
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Psikolojik destek sağlamak
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
D
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
Soru 38
    Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A
Banketleri
B
Geçiş yollarını
C
Yaya yollarını
D
Yaya geçitlerini
Soru 39
    Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Kavramanın tam ayırmaması
B
Fren pedalına tam basılmaması
C
Gaz pedalına tam basılmaması
D
Lastik hava basıncının düşük olması
Soru 40
    Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
B
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
C
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
D
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
Soru 41
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
D
Hızını artırması
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
1 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
1 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
1 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
1 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Nisan 2021

1 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık