5 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

5 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Dıştan yanmalı motor
B
İçten yanmalı motor
C
Marş motoru
D
Elektrik motoru
Soru 2
    Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Temiz hava almasını sağlamak
B
Şok pozisyonu vermek
C
Soğuk içecekler içirmek
D
Duyu organlarını uyarmak
Soru 3
    Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Uzağı gösteren ışıklar
D
Sis ışıkları
Soru 4
    Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Batı
C
Doğu
D
Güney
Soru 5
   I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

  Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız II
D
II ve III
Soru 6
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Endüksiyon bobinindeki
B
Bujilerdeki
C
Distribütördeki
D
Far anahtarındaki
Soru 7
    Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Termostat arızalıdır.
B
Vantilatör kayışı sıkıdır.
C
Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
D
Silindir kapak contasında kaçak vardır.
Soru 8
    Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
B
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
C
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 9
    Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
A
Mide
B
Kalp
C
Akciğer
D
Yutak
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Polen filtresi
B
Ekran filtresi
C
Yağ filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 11
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
B
Gidiş yönüne göre sol bankette
C
Gidiş yönüne göre sağ bankette
D
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
Öfke
B
Aşırı tepki
C
İnatlaşma
D
Hoşgörü
Soru 13
   Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

  Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A
adyatör
B
mortisör
C
lternatör
D
istribütör
Soru 14
    Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Ön lastiklerin birine
B
Çekici lastiklerin ikisine
C
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
D
Arka lastiklerin birine
Soru 15
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
B
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
C
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
D
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
Soru 16
    Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Ayaklarından çekilerek
B
Baş-çene pozisyonu verilerek
C
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
D
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Soru 17
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bol su ile yıkamak
B
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
C
Yara merhemi sürmek
D
Kuru sargı bezi ile kapatmak
Soru 18
    Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
B
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
D
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
Soru 20
    Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?
A
Jikle devresinin çalışmaması
B
Motorun çekişten düşmesi
C
Endüksiyon bobinin yanması
D
Marş motorunun çalışmaması
Soru 21
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
B
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Engel işareti
B
Boyun korsesi
C
Emniyet kemeri
D
Çekme halatı
Soru 23
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ölmüş olan
B
Ayağında çıkık olan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
B
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
C
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
D
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
Soru 25
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fan motoru
B
Marş motoru
C
Su pompası
D
Vantilatör kayışı
Soru 26
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A
3,5
B
4,5
C
5,5
D
2,5
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A
Karışımı ateşlemek
B
Aküyü şarj etmek
C
Aküye akım göndermek
D
Yüksek akım üretmek
Soru 28
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
B
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
C
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
D
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
Soru 29
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
B
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
C
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
D
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Klimanın açık olması
B
Hava filtresinin değiştirilmesi
C
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 31
    Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A
Sarsıntısız
B
Yüksek rölantide
C
Çalışmaz
D
Sarsıntılı
Soru 32
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
Soru 33
    Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
C
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
D
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
Soru 34
    Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
1 Ay
B
3 Ay
C
1 Yıl
D
6 Ay
Soru 35
   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A
Nemli ve soğuk deri
B
Hızlı ve yüzeysel solunum
C
Aşırı susuzluk hissi
D
Yavaş ve güçlü nabız
Soru 36
    Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
Saygısız
B
Bencil
C
Korkusuz
D
Farkındalık kazanmış
Soru 37
    Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silindire yağ karışımı göndermek
B
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
C
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
D
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
Soru 38
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 39
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Ulaşım
B
Trafik
C
Taşıma
D
Erişme
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

5 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 5 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 5 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 5 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

5 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
5 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
5 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
5 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
5 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 5 Nisan 2021

5 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

5 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

5 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık