3 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Endüksiyon bobininin
B
Far ampülünün
C
Marş motorunun
D
Alternatörün
Soru 2
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Diş eti kanaması
B
Bilinci
C
Solunumu
D
Dolaşımı
Soru 3
    Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor kaputunun açık kaldığını
C
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
D
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 4
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
C
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 5
    Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
B
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
C
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
D
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
Soru 6
    Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü gerilimi düşüktür.
B
Flaşör arızalıdır.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru 7
   Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Bayılma
B
Aşırı dozda alkol alımı
C
Beyin kanaması
D
Yüzün kızarması
Soru 9
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
B
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
C
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 11
    Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
C
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
Soru 12
    Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Motosiklet
Soru 13
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Hizasında
C
Ortasında
D
Üzerinde
Soru 14
  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 15
    Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Soru 16
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
Aracın yük durumu
C
Aracın hızı
D
İklim koşulları
Soru 17
   I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

  Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?
A
Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması
B
Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
C
Balans ayarının iyi olması
D
Fren pedal boşluğunun az olması
Soru 19
    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
20
B
5
C
15
D
10
Soru 20
   Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
B
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
C
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
D
Yaralıya uzak mesafede çalışması
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Bedensel aktivitede artma
D
Saç dökülmesi
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Klimanın açılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Emniyet kemerinin takılması
Soru 23
    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Vitesi boşa alarak seyretmesi
B
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
C
Düşük hızla seyretmesi
D
Hız azaltmak için frene basması
Soru 24
    Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Akü elektroliti
B
Fren hidroliği
C
Motor yağı
D
Motor soğutma suyu
Soru 25
    Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Yansıtıcı giysi
B
Dayanıklı bot
C
Kask
D
Eldiven
Soru 26
    Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak
B
Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
C
Camın patlamasını önlemek
D
Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
Soru 27
    Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
A
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
B
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
C
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
D
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
Soru 28
    Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
D
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
B
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
C
Öndeki aracın işaretini beklemek
D
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
Soru 30
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
an şekeri düştüğünde
B
albi durduğunda
C
anaması olduğunda
D
am tıkanma yaşadığında
Soru 31
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Öfke
B
Psikolojik etki
C
Saygı
D
Diğergamlık
Soru 32
    Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A
Yakıt sistemindeki
B
Elektrik sistemindeki
C
Soğutma sistemindeki
D
Yağlama sistemindeki
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
B
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
C
Motor rölanti devrinin yüksek olması
D
Yağlama sisteminin görev yapamaması
Soru 34
   I- İtfaiye araçları II- Toplu taşıma araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

  Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 35
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
A
Adalet Bakanlığı
B
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 37
    Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Zengin karışımla
B
Yüksek devirde
C
Düzensiz, tekleyerek
D
Rölantide
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
3 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
3 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
3 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
3 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Ağustos 2021

3 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık