8 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B
Yakıt deposunun dolu olması
C
Aracın hızlı sürülmesi
D
Yayların yağsız kalması
Soru 2
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Kansızlık
B
Koma
C
Bayılma
D
Şok
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Yakıt filtresi
B
Hava filtresi
C
Polen filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 4
  I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 5
    Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Manifold
B
Karter
C
Silindir kapağı
D
Motor bloğu
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Kan basıncının artması
B
Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
C
Solunumun sık ve yüzeysel olması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A
Bisikletler
B
Motorsuz araçlar
C
Lâstik tekerlekli traktörler
D
Çekiciler
Soru 8
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
A
Zehirlenmeler
B
Kafa yaralanmaları
C
Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
D
Kaburga çatlakları
Soru 10
    Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 11
    Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Tahammül
B
Empati
C
Beden dili
D
Konuşma üslubu
Soru 12
  I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

  Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır.
B
Her ikisi de doğrudur.
C
I. doğru II. yanlıştır.
D
I. yanlış II. doğrudur.
Soru 13
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Hoş görülü
C
Asabi
D
Stresli
Soru 14
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 15
    Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 16
    İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Adli tıp
B
Kazazede
C
Trafik psikolojisi
D
İlk yardımcı
Soru 17
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Sistem
B
Organ
C
Destek doku
D
Hücre
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
zuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
B
anayan bölgeyi aşağıya indirmek
C
anayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
D
anayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
B
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
D
ırıklara yerinde müdahale etmesi
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Açık göğüs yaralanması olanlar
B
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Kaburgalarında kırık olanlar
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
B
Aküyü şarj etmek
C
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
D
Bujilere giden akımı yükseltmek
Soru 22
    Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Dinç ve zinde olma
B
Manevra kabiliyetinde artma
C
Reflekslerinde zayıflama
D
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
Soru 23
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Fazla süratten kaçınılması
D
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A
Fren balatalarının
B
Debriyaj balatasının
C
Bujilerin
D
Silindirlerin
Soru 25
    Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Radyasyon
B
Su kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Toprak kirliliği
Soru 26
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Vücut ısısının düşürülmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
Soru 28
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
10
B
5
C
15
D
20
Soru 29
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Rentek manevrası
B
Üçgen bandaj uygulaması
C
Heimlich manevrası
D
Turnike uygulaması
Soru 30
    Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
30
B
40
C
60
D
50
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?
A
Kaldırımların yetersiz olması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
D
Yolun bakımsız olması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Yağ filtresi
B
Su filtresi
C
Benzin filtresi
D
Hava filtresi
Soru 33
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Yol çizgileri
B
Işıklı işaret cihazları
C
Trafik polisinin sayısı
D
Kara yolundaki taşıt sayısı
Soru 34
    İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
B
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
C
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
D
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Haziran 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Haziran 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Haziran 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Haziran 2021 ehliyet sınav soruları
8 Haziran 2021 ehliyet sinavi sorulari
8 Haziran 2021 ehliyet sinav sorulari
8 Haziran 2021 ehliyet sınav soruları çöz
8 Haziran 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Haziran 2021

8 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık