17 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

  Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
B
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
C
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
D
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
Soru 2
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Sis ışıklarının
Soru 3
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
C
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Aracın hızını düşürmek
B
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
C
Aracın durma mesafesini artırmak
D
Duran aracı sabitlemek
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
B
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
C
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
D
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?
A
Sürücü belgesi
B
Zorunlu trafik sigorta belgesi
C
Tescil belgesi
D
Mesleki yeterlilik belgesi
Soru 7
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Çevre hakkı
B
Birey hakkı
C
Kamu hakkı
D
Toplum hakkı
Soru 8
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A
Ön kol kemiğinde
B
Bacak kemiğinde
C
Kalça kemiğinde
D
Köprücük kemiğinde
Soru 9
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
B
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
C
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
D
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
Soru 10
   "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

  Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Heimlich manevrası
B
Sürükleme yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Manifoldlarda kaçakların oluşması
B
Motorun hararet yapması
C
Motor yağına su karışması
D
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
C
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
D
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
Soru 13
   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

  
A
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
B
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
C
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
D
bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 14
   Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

  Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
B
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
C
Sağa sinyal vermesi
D
Yayaların geçişini beklemesi
Soru 15
    Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Vites küçültmesi
B
Yolcu indirip bindirmesi
C
Yavaşlaması
D
Uygun hızla seyretmesi
Soru 16
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
B
112´ye haber verildiğinde
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
Kalp çalıştığında
Soru 17
    Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
B
Buji kabloları gevşektir.
C
Yağ pompası arızalıdır.
D
Diferansiyel arızalıdır.
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
D
Kanayan damarın üzerine bastırmak
Soru 19
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Şok
B
Kansızlık
C
Koma
D
Bayılma
Soru 20
    Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?
A
Büyüklere uygulandığı gibi
B
Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
C
Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
D
Bebeğin sırtına vurarak
Soru 21
    Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A
Yüksek rölantide
B
Sarsıntısız
C
Çalışmaz
D
Sarsıntılı
Soru 22
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Kanın kalbe gelme hızının artması
B
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
C
Kandaki oksijen oranının düşmesi
D
Vücut sıcaklığının yükselmesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
çgen reflektör
B
angın söndürme cihazı
C
lk yardım çantası
D
arı ışıklı, dönerli uyarı lambası
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
İncinme
B
Çıkık
C
Burkulma
D
Kırık
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi abs fren sisteminin avantajlarından biri değildir?
A
Kaygan zeminlerde aracın kaymasını önler.
B
Yön kontrolü sağlar ve yol tutuşunu artırır.
C
Aracın durma, manevra ve kararlılığını artırır.
D
Yakıt Tüketimini Azaltır.
Soru 26
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
B
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
C
Kavramada titreşimler hissedilir.
D
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
Soru 27
    Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?
A
Böbrekler
B
Akciğerler
C
Mide
D
Safra kesesi
Soru 28
    Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
B
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
C
Karın bölgesinde olan kanamalarda
D
Kol bölgesinde olan kanamalarda
Soru 29
    Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
B
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
C
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
D
Radyatördeki suyu kartere göndermek
Soru 30
    Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Hurdaya ayırma
B
Başkasına devir etme şartı
C
Sürücüsüne ağır hapis
D
Trafikten men
Soru 31
    Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş kolaylığı
B
Geçiş yolu
C
Geçiş hakkı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
D
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
Soru 33
    Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Ada
B
Şerit
C
Banket
D
Ayırıcı
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
B
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
C
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
D
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
17 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
17 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
17 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
17 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Kasım 2021

17 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık