13 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

13 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
A
250
B
200
C
150
D
100
Soru 2
    Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Kırmızı ışıkta
B
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D
Sarı ışıkta
Soru 3
   I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı

  Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
B
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
C
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
Hoşgörü
B
Öfke
C
İnatlaşma
D
Aşırı tepki
Soru 6
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Elektrik motoru
B
Dıştan yanmalı motor
C
İçten yanmalı motor
D
Marş motoru
Soru 7
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Far ampullerinde
B
Fan motorunda
C
Marş motorunda
D
Alternatörde
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Üşüme
B
Terleme
C
Bayılma
D
Koma
Soru 9
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Benzin
B
LPG
C
Motorin
D
Biodizel
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
C
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
D
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
Soru 11
    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
D
Arkadan gelen araçlara yol vermek
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
İşitme
B
Öfke
C
Bedensel Sakatlık
D
Yaş
Soru 13
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Sırtüstü yatış
B
Dik oturuş
C
Yan yatış
D
Baş geride yarı oturuş
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Yara üzerinin pamukla kapatılması
D
Yara yerinin değerlendirilmesi
Soru 15
    Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
racın yaralanmalı kazaya karışması
B
urdaya ayrılması
C
racın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
D
eknik değişiklik yaptırılması
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A
Bulantı ve kusma olması
B
Reflekslerin güçlü olması
C
Derinin soğuk ve nemli olması
D
Kulak veya ağızdan kan gelmesi
Soru 17
    Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Direksiyon simidi
B
Dikiz aynaları
C
Radyatör
D
Yağ filtresi
Soru 18
    Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Zengin karışımla
B
Yüksek devirde
C
Düzensiz, tekleyerek
D
Rölantide
Soru 19
    Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A
Aküyü şarj etmek
B
Elektrik devresini açıp kapatmak
C
Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
D
Bujiye giden akımı yükseltmek
Soru 20
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Şehirler arası karayollarında
B
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
C
Görev hâli dışında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 21
    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
B
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
C
Etkili şekilde korna çalmalı
D
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
Soru 22
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Hava filtresi
C
Yakıt göstergesi
D
Hız göstergesi
Soru 23
    Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A
Geçiş yollarını
B
Yaya geçitlerini
C
Yaya yollarını
D
Banketleri
Soru 24
    Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların 1 cm altında
B
Plakaların 1 cm üzerinde
C
Plakaların ortasında
D
Plakaların en altında
Soru 25
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
B
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
C
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
D
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Soru 26
    Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otobüs
B
Kamyonet
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 27
    Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
110
B
155
C
112
D
156
Soru 28
    Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 29
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
100
C
130
D
90
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Endüksiyon bobini
B
Yakıt filtresi
C
Termostat
D
Marş motoru
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Yakıt sisteminin hava yapması
B
Yakıt deposunun delinmesi
C
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 32
    “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle - Hisset
B
Hisset
C
Dinle
D
Bak
Soru 33
    Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
B
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
C
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
D
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
B
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
C
El freni ile tespit edilmesi
D
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

13 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 13 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 13 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 13 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

13 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
13 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
13 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
13 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
13 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 13 Kasım 2021

13 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

13 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

13 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık