16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan koltuk altına kadar
B
Topuktan kalçaya kadar
C
Dizden kalçaya kadar
D
Topuktan dize kadar
Soru 2
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Radyatörde antifrizin olmaması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Depodaki yakıtın azalması
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 3
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
B
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
C
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
D
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Soru 4
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 5
    Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A
Sağ bankette durulamayacağını
B
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
C
Hiçbir sebeple durulamayacağını
D
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Soru 6
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Şekerli su içirilmeli
B
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
C
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
D
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru 7
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
15
B
20
C
25
D
30
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Motorun yüksek devirde kullanılması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
D
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
Soru 9
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
2 yıl
B
6 ay
C
3 ay
D
30 gün
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Fiziksel hareketinin artırılması
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
Soru 11
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Yol çizgileri
B
Trafik polisinin sayısı
C
Kara yolundaki taşıt sayısı
D
Işıklı işaret cihazları
Soru 12
    Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Ani fren yaparak durmaya çalışması
B
Takip mesafesine uyması
C
Takip mesafesini artırması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 13
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Trafikten ömür boyu men edilir.
B
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
C
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
D
6 ay hapis cezası verilir.
Soru 14
    Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Motorun yağ yakması
B
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
C
Aracın yükünün fazla olması
D
Hava filtresinin kirli olması
Soru 15
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
Aynı
B
10 km/saat daha az
C
Yarısı kadar
D
10 km/saat daha fazla
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
C
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
D
Aracın arıza yapması
Soru 17
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Dirseğinde çıkık olan
B
Ayağında kırık olan
C
Ölmüş olan
D
Ağır kanamalı olan
Soru 18
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
B
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
C
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
D
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Empati kurmaktan kaçınmak
D
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru 20
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Yağ göstergesinden
B
Hararet göstergesinden
C
Şarj göstergesinden
D
Yakıt göstergesinden
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Adli tıp
B
İlk yardımcı
C
Trafik psikolojisi
D
Kazazede
Soru 22
    Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Motorun soğuk çalışmasına
B
Fren hidroliğinin azalmasına
C
Motorun hararet yapmasına
D
Bijon somunlarının gevşemesine
Soru 23
   Yerleşim Yerinde = YY

  Yerleşim Yeri Dışında = YYD
A
YY : 30, YYD : 150
B
YY : 60, YYD : 250
C
YY : 50, YYD : 200
D
şaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
Soru 24
   "İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
kusuru paylaştırma
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 25
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sigorta süresi bittiğinde
C
Tescil belgesi değiştirildiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Cam suyu
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Motor soğutma suyu
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Ulaştırma Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 28
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Gece körlüğü
C
Renk körlüğü
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 29
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
Soru 30
    Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A
Dalak
B
Akciğer
C
Karaciğer
D
Mide
Soru 31
   I- Cam suyu II- Motor suyu III- Motor yağı IV- Hidrolik yağı

  Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
III ve IV
Soru 32
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Kısa, öz ve anlaşılır
B
Şifreli ve gizli
C
Yazılı, sözlü ve hareketli
D
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
Soru 34
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Noter satış belgesinin
B
Trafik belgesinin
C
Kara yolu uygunluk belgesinin
D
Kasko belgesinin
Soru 35
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Kurtarma
B
Bildirme
C
Koruma
D
Tedavi etme
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A
Böbrek
B
Karaciğer
C
Kalp
D
Mide
Soru 37
    B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Kamyonet
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Minibüs
Soru 38
    110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
50
C
55
D
65
Soru 39
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
16 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
16 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
16 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
16 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Kasım 2021

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık