16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A
Dalak
B
Akciğer
C
Mide
D
Karaciğer
Soru 2
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
B
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
C
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
D
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Soru 3
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 4
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ölmüş olan
B
Ayağında kırık olan
C
Ağır kanamalı olan
D
Dirseğinde çıkık olan
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Millî Eğitim Bakanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Ulaştırma Bakanlığı
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Aracın arıza yapması
C
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarı oturur pozisyon verilmesi
B
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Fiziksel hareketinin artırılması
Soru 8
    Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Fren hidroliğinin azalmasına
B
Motorun hararet yapmasına
C
Motorun soğuk çalışmasına
D
Bijon somunlarının gevşemesine
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
B
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
C
Empati kurmaktan kaçınmak
D
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
Soru 10
    Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Aracın yükünün fazla olması
B
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
C
Motorun yağ yakması
D
Hava filtresinin kirli olması
Soru 11
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 12
   I- Cam suyu II- Motor suyu III- Motor yağı IV- Hidrolik yağı

  Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
III ve IV
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 13
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Koruma
B
Tedavi etme
C
Kurtarma
D
Bildirme
Soru 14
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
B
Kısa, öz ve anlaşılır
C
Yazılı, sözlü ve hareketli
D
Şifreli ve gizli
Soru 15
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Hararet göstergesinden
B
Yağ göstergesinden
C
Yakıt göstergesinden
D
Şarj göstergesinden
Soru 16
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Depodaki yakıtın azalması
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 17
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
Yarısı kadar
B
Aynı
C
10 km/saat daha fazla
D
10 km/saat daha az
Soru 18
    Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Takip mesafesini artırması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Ani fren yaparak durmaya çalışması
D
Takip mesafesine uyması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Kazazede
B
İlk yardımcı
C
Adli tıp
D
Trafik psikolojisi
Soru 20
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
15
B
20
C
25
D
30
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Motorun yüksek devirde kullanılması
C
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
D
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
Soru 22
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
B
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
C
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 23
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
D
Trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 24
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
3 ay
B
6 ay
C
2 yıl
D
30 gün
Soru 25
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 26
    Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B
Sağ bankette durulamayacağını
C
Hiçbir sebeple durulamayacağını
D
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
Soru 27
    110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
65
C
50
D
60
Soru 28
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Dizden kalçaya kadar
B
Topuktan koltuk altına kadar
C
Topuktan dize kadar
D
Topuktan kalçaya kadar
Soru 29
   "İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
yol kusuru
C
asli kusur
D
tali kusur
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
D
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A
Böbrek
B
Karaciğer
C
Mide
D
Kalp
Soru 32
    B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Minibüs
Soru 33
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Monoküler (tek gözü gören)
C
Gece körlüğü
D
Renk körlüğü
Soru 34
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Şekerli su içirilmeli
B
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
C
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
D
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
Soru 35
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Yol çizgileri
B
Işıklı işaret cihazları
C
Trafik polisinin sayısı
D
Kara yolundaki taşıt sayısı
Soru 36
   Yerleşim Yerinde = YY

  Yerleşim Yeri Dışında = YYD
A
YY : 30, YYD : 150
B
şaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
C
YY : 60, YYD : 250
D
YY : 50, YYD : 200
Soru 37
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
C
Tescil belgesi değiştirildiğinde
D
Sigorta süresi bittiğinde
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Akü elektroliti
B
Fren hidroliği
C
Cam suyu
D
Motor soğutma suyu
Soru 39
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Noter satış belgesinin
B
Trafik belgesinin
C
Kasko belgesinin
D
Kara yolu uygunluk belgesinin
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
16 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
16 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
16 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
16 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Kasım 2021

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık