11 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

11 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Batan cismin çıkarılması
B
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
D
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
Soru 2
   I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları

  Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Akü elektroliti
D
Motor yağı
Soru 4
    Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motorun stop etmesine
B
Motor sıcaklığının artmasına
C
Motor gücünün artmasına
D
Motor bloğunun çatlamasına
Soru 5
   Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

  Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
B
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
C
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
D
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Soru 6
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
B
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
C
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
D
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
Soru 7
    Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Gürültü kirliliğinin azaltılması
Soru 8
    Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Hücre
B
Gövde
C
Sistem
D
Doku
Soru 9
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Mali sorumluluk sigortasının
B
Kasko sigortasının
C
Araç teknik muayenesinin
D
Servis bakımlarının
Soru 10
    Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Kasko sigortası yoksa
B
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
B
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 12
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
B
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
Soru 13
    Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Yavaş nabız
B
Görmede netlik
C
Yüzeysel solunum
D
Tokluk hissi
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Antifriz kontrolü
B
Elektrolit seviyesi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
Soru 15
   “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

  Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?
A
Buharlı
B
Elektrikli
C
Dizel
D
Benzinli
Soru 16
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
D
Yalnız I
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Polen filtresi
B
Aktif gergili emniyet kemeri
C
Park sensörü
D
Açılabilir tavan
Soru 18
    Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motor devir göstergesinin arızalanması
B
Far ampullerinin patlaması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 19
    Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
1 yıl
B
2 yıl
C
6 ay
D
5 yıl
Soru 20
    Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Akü elektroliti
D
Motor soğutma suyu
Soru 21
    Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Sis ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 22
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
B
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
C
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
D
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Virajı alamayan aracın devrilmesi
B
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
C
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
D
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
Soru 24
    Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
B
B
D
C
C
D
E
Soru 25
    Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
B
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
C
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
D
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
Soru 26
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 27
   Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

  Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Bencillik
D
Öfke
Soru 28
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor yakıtına yağ karışır.
C
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
D
Motor çok soğur.
Soru 29
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Benzin
B
Motorin
C
Antifriz
D
Asitli su
Soru 30
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Boyu
B
Yaşı
C
Vücut ısısı
D
Cinsiyeti
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A
Diferansiyel ayarının
B
Vites kutusu ayarının
C
Fren ayarının
D
Motor ayarının
Soru 32
    Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Arka lastiklerin birine
B
Çekici lastiklerin ikisine
C
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
D
Ön lastiklerin birine
Soru 33
    70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
35
C
25
D
45
Soru 34
    Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?
A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 35
    B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
A
Motosiklet
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 36
    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A
Maliye Bakanlığının
B
Millî Eğitim Bakanlığının
C
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D
Sağlık Bakanlığının
Soru 37
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Şoka karşı önlem alınması
B
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
Soru 38
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Karaciğer
B
Beyin
C
Mide
D
Kalın bağırsak
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?
A
Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması
B
Fren pedal boşluğunun az olması
C
Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
D
Balans ayarının iyi olması
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

11 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 11 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 11 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 11 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

11 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
11 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
11 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
11 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
11 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 11 Kasım 2021

11 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

11 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

11 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık