21 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

21 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Mali sorumluluk sigortasının
B
Servis bakımlarının
C
Araç teknik muayenesinin
D
Kasko sigortasının
Soru 2
    Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bujiler arızalıdır.
B
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
C
Endüksiyon bobini arızalıdır.
D
Alternatör arızalıdır.
Soru 3
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
B
Selektör yapmak
C
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
D
Hızını arttırmak
Soru 4
    Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Dizden kalçaya kadar
B
Topuktan dize kadar
C
Topuktan kalçaya kadar
D
Topuktan koltuk altına kadar
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 6
    Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
itreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
B
akıt tüketimini azaltmak
C
künün şarj olmasını sağlamak
D
racın dönüşlerini sağlamak
Soru 7
    Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta
B
Platin
C
Alternatör
D
Akü
Soru 8
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
B
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
C
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
D
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Hava filtresinin tıkalı olması
B
Yakıt borularının uzunluğu
C
Yağ filtresinin tıkalı olması
D
Yakıt filtresinin tıkalı olması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
C
Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
D
Kanayan damarın üzerine bastırmak
Soru 11
    Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Kondansatör
B
Yakıt deposu
C
Karter
D
Vantilatör
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
B
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
C
Motorun yüksek devirde kullanılması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 13
    Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında
A
Direksiyon daha rahat döner.
B
Direksiyon kilitlenir.
C
Akü tam şarj olur.
D
Sürüş kolaylaşır.
Soru 14
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
100
B
110
C
130
D
90
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
an basıncında yükselme
B
ızlı ve yüzeysel solunum
C
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
D
ilinç seviyesinde azalma
Soru 16
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Sabırsızlık
B
Öfke
C
Bencillik
D
Diğergamlık
Soru 17
    Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Zengin karışımla
B
Düzensiz, tekleyerek
C
Rölantide
D
Yüksek devirde
Soru 18
    Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A
Volan dişlisinin
B
Endüksiyon bobininin
C
Marş dişlisinin
D
Triger kayışının
Soru 19
    Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A
Yaya geçitlerini
B
Banketleri
C
Yaya yollarını
D
Geçiş yollarını
Soru 20
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Rüzgârlık ve boyun korsesi
C
Çocuk bağlama sistemi
D
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
Soru 21
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
D
Psikolojik destek sağlamak
Soru 22
  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Mola verilmeli
B
Baş dik tutmaya çalışılmalı
C
Yola devam edilmeli
D
Gözler ovuşturulmalı
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
anayan bölgeyi aşağıya indirmek
B
zuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
C
anayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
D
anayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 24
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
5
B
2
C
4
D
3
Soru 25
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Mide
B
Kalın bağırsak
C
Beyin
D
Karaciğer
Soru 26
    Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İki şeridi birden kullanması
B
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
C
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 28
   “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Devletin kazanç sağlaması.
B
Engelli sürücülere moral vermek.
C
Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
D
Engelli sürücülere ödenek sağlamak.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
B
Burkulan ekleme turnike uygulanması
C
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 30
    Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A
Medeni Kanun
B
Türk Ceza Kanunu
C
Karayolları Trafik Kanunu
D
2872 Sayılı Çevre Kanunu
Soru 31
    Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kansızlık
B
Bayılma
C
Şok
D
Koma
Soru 32
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 33
    Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Önündeki aracı geçmek
B
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
C
Sığınma cebine girmek
D
Sağ şeride geçmek
Soru 34
    Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
B
Yara yerinin soğuk tutulması
C
Meyve suyu içirilmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 35
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Trafik
B
Erişme
C
Taşıma
D
Ulaşım
Soru 36
    Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A
Volan dişlisine
B
Amortisöre
C
Diferansiyele
D
Fan motoruna
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
B
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
C
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
D
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Soru 38
    Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 39
   "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

  Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.
A
Küfretmesi
B
Gülümseyerek karşılık vermesi
C
Mimiklerle öfkesini belli etmesi
D
Aynı şekilde karşılık vermesi
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

21 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 21 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 21 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 21 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

21 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
21 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
21 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
21 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
21 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 21 Eylül 2020

21 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

21 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

21 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık