20 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

20 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
A
Treyler
B
Çekici
C
Kamyon
D
Kurtarıcı
Soru 2
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Damar tıkanması
B
Kısmi tıkanma
C
Tam tıkanma
D
Solunum durması
Soru 3
    Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
B
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
C
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
D
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
riyajın kaçırması
B
n balatalarının yeni olması
C
n lambalarının yanmaması
D
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
Soru 5
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
B
Artı kutup şasi ile
C
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
D
Eksi kutup şasi ile
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Yüzün kızarması
B
Beyin kanaması
C
Bayılma
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?
A
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
B
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
C
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
D
Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
Soru 8
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
B
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
Soru 9
    Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A
Kara yolu
B
Geçiş yolu
C
Bağlantı yolu
D
Şerit
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 11
    Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İdari para cezası
B
Sürücü belgesi almaktan men cezası
C
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
D
Ağır hapis cezası
Soru 12
  • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

  Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Kasko sigortasının önemini
C
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
D
Ülke ekonomisini
Soru 13
    Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
Motorun soğuk çalışmasına
C
Fren hidroliğinin azalmasına
D
Motorun hararet yapmasına
Soru 14
    Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
Duruş mesafesi kadar
B
Takip mesafesi kadar
C
Fren mesafesi kadar
D
İntikal mesafesi kadar
Soru 15
   "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

  Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
B
Yardımlaşmayı sever
C
Sorumluluk sahibidir
D
Kendine güvenmektedir
Soru 16
   I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 17
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
İçten yanmalı motor
B
Marş motoru
C
Elektrik motoru
D
Dıştan yanmalı motor
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
A
Çekme halatı
B
Emniyet kemeri
C
Reflektör
D
Kriko
Soru 19
    Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
A
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
B
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
C
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 20
    Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehir içindeki trafik kazaları
B
Şehirler arasındaki trafik kazaları
C
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D
Trafikteki görevli sayısı
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Düzensiz nabız atışı
B
Bilinç kaybı
C
Baş dönmesi
D
Kansızlık
Soru 22
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Turnike uygulaması
B
Rentek manevrası
C
Üçgen bandaj uygulaması
D
Heimlich manevrası
Soru 23
    Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Kasko sigortasının
B
Aracın bakımının
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
D
Koltuk ferdi kaza sigortasının
Soru 24
   I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

  Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 25
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
B
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
C
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
D
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
Soru 26
    Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Far anahtarı
B
Yakıt göstergesi
C
Sigorta kutusu
D
Fan motoru
Soru 27
  I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

  Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 28
    Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Ani fren yaparak durmaya çalışması
B
Takip mesafesini artırması
C
Takip mesafesine uyması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 29
  I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

  Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
I, II, III ve IV.
B
I ve II.
C
I, III ve IV.
D
II, III ve IV.
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
Kompresyon freni
B
Egzoz freni
C
El freni
D
Motor freni
Soru 31
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Bağırsak
B
Akciğer
C
Karaciğer
D
Böbrek
Soru 32
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 33
    Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
150
B
100
C
200
D
250
Soru 34
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
B
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
C
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
D
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
Soru 35
    Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Önemli değildir.
B
Daha küçük
C
Daha büyük
D
Aynı
Soru 36
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
B
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
D
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
Soru 37
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Delici göğüs yaralanması
B
Bacak kemiği kırılması
C
Solunum yolu tıkanması
D
Kalp durması
Soru 38
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elektrolit seviyesini göstermek
B
Motor yağı seviyesini göstermek
C
Antifriz seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

20 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 20 Mart 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 20 Mart 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 20 Mart 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

20 Mart 2022 ehliyet sınav soruları
20 Mart 2022 ehliyet sinavi sorulari
20 Mart 2022 ehliyet sinav sorulari
20 Mart 2022 ehliyet sınav soruları çöz
20 Mart 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 20 Mart 2022

20 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

20 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

20 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık