9 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
A
Buji kablolarının yenilenmesi
B
Hava filtresinin değiştirilmesi
C
Aküsünün tam şarj edilmesi
D
İterek veya çekerek çalıştırılması
Soru 2
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
C
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 3
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan, diğerine
B
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
C
Otomobil, iş makinesine
D
İş makinesi, otomobile
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
Soru 5
    Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
Giremez
B
50
C
40
D
60
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?
A
Uygun yerin seçilmesi
B
Varsa banketten yararlanılması
C
Boş olan şeritten yararlanılması
D
Yolda en az yer işgal edilmesi
Soru 7
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
B
Solunumun güç olması
C
Vücutta morarma olması
D
Nabız atımlarının olmaması
Soru 8
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 9
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Yolu trafiğe kapatmak
B
Yolu trafiğe açmak
C
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
ızlı ve yüzeysel solunum
B
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
C
an basıncında yükselme
D
ilinç seviyesinde azalma
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Arkadan çarpmak
B
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
C
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
D
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
Soru 13
    Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Supap ayarı
B
Rot ayarı
C
Far ayarı
D
Rölanti ayarı
Soru 14
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor devir göstergesi
B
Yakıt göstergesi
C
Yağ göstergesi
D
Hararet göstergesi
Soru 15
    Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
B
Yüzün yaralanması
C
Köprücük kemiğinin kırılması
D
El bileğinin burkulması
Soru 16
    İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ağzından bol sıvı verilmesi
B
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 17
    Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Zengin
B
Az yakıtlı
C
Normal
D
Fakir
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Saldırgan sürücülük
B
Sakin olmak
C
Sabırsızlık
D
Öfke
Soru 19
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
C
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
D
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
Soru 20
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
A
Kaşların çatılması
B
Yüzün kızarması
C
Yumrukların sıkılması
D
Kontrollü davranılması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Soğutma suyunun
B
Polen filtresinin
C
Araç lastiklerinin
D
Fren hidroliğinin
Soru 23
    Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Karter
B
Kondansatör
C
Yakıt deposu
D
Vantilatör
Soru 24
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
B
Silindirler aşınmıştır.
C
Krank mili aşınmıştır.
D
Volan aşınmıştır.
Soru 25
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A
5
B
20
C
30
D
15
Soru 26
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Hoş görülü
B
Stresli
C
Asabi
D
Öfkeli
Soru 27
    Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Karın boşluğuna
B
Omuzuna
C
Omurgasına
D
Ayak tabanına
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?
A
Radyatör
B
Yağ pompası
C
Su pompası
D
Distribütör
Soru 29
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
C
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
D
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A
Tek yönlü yola ters yönden girmek
B
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
C
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
D
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
Soru 31
    Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?
A
Motor soğutma suyunu temizler.
B
Motor yağını temizler.
C
Araç içerisine verilecek havayı temizler.
D
Motorun emiş havasını temizler.
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A
Yağ seviyesinin normal olması
B
Buji kablolarından birinin çıkmış olması
C
Akünün şarjlı olması
D
Yakıt seviyesinin düşük olması
Soru 33
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
astırma
B
mpati
C
fke
D
ngellenme
Soru 34
   I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

  Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız I doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
Yalnız II doğru
Soru 35
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
İklim koşulları
C
Aracın yük durumu
D
Aracın hızı
Soru 36
  • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

  Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Trafiğin hızlı akmasına
B
Gürültü kirliliğine
C
Yolculuk süresinin kısalmasına
D
Yolculuğun huzurlu geçmesine
Soru 37
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Diferansiyel dişlileri
B
Su pompası
C
Alternatör diyotları
D
Şanzuman dişlileri
Soru 38
    Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Sindirim sisteminde
B
Solunum sisteminde
C
Sinir sisteminde
D
Dolaşım sisteminde
Soru 39
    Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
C
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
D
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A
Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B
Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
C
Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
D
Her iki aracın yüklü olması
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Mart 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Mart 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Mart 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Mart 2022 ehliyet sınav soruları
9 Mart 2022 ehliyet sinavi sorulari
9 Mart 2022 ehliyet sinav sorulari
9 Mart 2022 ehliyet sınav soruları çöz
9 Mart 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Mart 2022

9 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık