15 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

15 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 2
    Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Trafik yasaklarına
B
Çevreyi rahatsız etmemeye
C
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
D
Hız sınırlamasına
Soru 3
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
B
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
C
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
D
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?
A
Baş ağrısı
B
İştah artması
C
Hâlsizlik, kendinden geçme
D
Solunum zorluğu
Soru 5
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
B
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
Soru 6
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Aşırı hareketlilik
C
Kalp atımının olmaması
D
Bilincin açık olması
Soru 8
  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

  Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
, II ve III.
B
alnız II
C
alnız I
D
alnız III
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
A
Fren ayarı
B
Rot ayarı
C
Rölanti ayarı
D
Far ayarı
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yara yerinin değerlendirilmesi
B
Yara üzerinin pamukla kapatılması
C
Kanamanın durdurulması
D
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Fiziksel hareketinin artırılması
B
Yarı oturur pozisyon verilmesi
C
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Supap ayarı
B
Fren ayarı
C
Far ayarı
D
Rot ayarı
Soru 13
    Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
A
Empati düzeyi yüksek
B
Sorumsuz
C
Bencil
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 14
    Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
B
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C
Solunum sıkıntısını azaltmak
D
Kan dolaşımını yavaşlatmak
Soru 15
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa üzerinin kapalı olması
B
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
C
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?
A
Alternatör
B
Vantilatör
C
Endüksiyon bobini
D
Radyatör
Soru 17
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru 18
    Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür.
B
Motora önce su döküp, daha sonra yangın söndürücü püskürtülür.
C
Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.
D
Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür.
Soru 19
    B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
A
Motosiklet
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
B
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
C
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
D
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
D
Kandaki oksijen oranının artması
Soru 22
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Oturtularak atelle tespit edilir.
B
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Otomatik klima
B
Akü
C
Marş motoru
D
Silecek motoru
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Vantilatör kayışının sıkı olması
B
Far ayarının bozulması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 25
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
A
15
B
40
C
35
D
50
Soru 26
    Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
künün şarj olmasını sağlamak
B
itreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
C
akıt tüketimini azaltmak
D
racın dönüşlerini sağlamak
Soru 27
    Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A
Akciğer
B
Dalak
C
Karaciğer
D
Mide
Soru 28
   Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

  Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
B
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
C
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
D
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt seviyesi kontrolü
D
Yakıt filtresi kontrolü
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
B
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
C
Motorun erken ısınmasını sağlamak
D
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Soru 31
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
B
Aracın başında gözcü bulundurulması
C
Trafik görevlisine haber verilmesi
D
Motor çalışır halde farların yakılması
Soru 32
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
B
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D
Hastanın ayaklarını yükseltmek
Soru 33
    Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Marş sistemi
Soru 34
   Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Açık yaraya dikiş atmak
B
Kırıklarda atel kullanmak
C
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
D
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
Soru 35
    Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 36
    Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A
Soğutma sistemindeki
B
Yağlama sistemindeki
C
Elektrik sistemindeki
D
Yakıt sistemindeki
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A
Buji
B
Kontak anahtarı
C
Distribütör
D
Ateşleme bobini
Soru 38
    Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Soğutma suyuna
B
Yağlama yağına
C
Motorine
D
Hidrolik yağına
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

15 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 15 Mart 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 15 Mart 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 15 Mart 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

15 Mart 2022 ehliyet sınav soruları
15 Mart 2022 ehliyet sinavi sorulari
15 Mart 2022 ehliyet sinav sorulari
15 Mart 2022 ehliyet sınav soruları çöz
15 Mart 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 15 Mart 2022

15 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

15 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

15 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık