17 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
  Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empati kurmaktan kaçınması
B
Karşısındaki kişiye saygı duyması
C
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
D
Karşısındaki kişiyi suçlaması
Soru 2
  Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Sarı
B
Siyah
C
Yeşil
D
Kırmızı
Soru 3
  Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Alt-çene pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Koma pozisyonu
Soru 4
  Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
B
C
D
Soru 5
  Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
B
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 6
  Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Karşıya geçen yayaya yol vermesi
B
Geniş kavisle dönmesi
C
Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi
D
Dar kavisle dönmesi
Soru 7
I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

  Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 8
  Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?   Çözüm: Çok sayıda yaralının kazalarda öncelik belirlenirken kazazedenin durumunu göz önünde bulundurulmalıdır. İlk üç seçenekte hayati durum söz konusu iken son seçenekte "Ayak bileğinde çıkık olan" kazazede diğerlerine göre en son müdahale edilmelidir.
A
Ayak bileğinde çıkık olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Açık karın yarası olan
Soru 9
"Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Sorumluluk
B
Hoşgörü
C
Yardımlaşma
D
İletişim
Soru 10
  Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
El freninin çekili olduğunu
B
Lastik basıncının düşük olduğunu
C
Fren balatalarının bittiğini
D
Sis lambalarının yandığını
Soru 11
  Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş hakkı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 12
  Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
A
Tüvtürk muayene raporuna
B
Araç imalat belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 13
  Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Dolaşım sistemini
B
Boşaltım sistemini
C
Hareket sistemini
D
Sindirim sistemini
Soru 14
  Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A
Fren hidroliği ile yıkamak
B
Antifriz ile yıkamak
C
Bol su ile yıkamak
D
Tiner ile yıkamak
Soru 15
  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
B
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
C
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
D
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
Soru 16
  Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Akciğerler
B
Omurilik
C
Pankreas
D
Böbrekler
Soru 17
  Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Alternatörde
B
Far ampullerinde
C
Marş motorunda
D
Fan motorunda
Soru 18
  Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A
Hızı az olan araç
B
1 nolu araç
C
Hızı fazla olan araç
D
2 nolu araç
Soru 19
  Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Ön kol kemiği
B
Kürek kemiği
C
Köprücük kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 20
  Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
150
B
250
C
100
D
200
Soru 21
  Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
A
B
C
D
Soru 22
  Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 23
  Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 24
  Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
B
Kural ihlallerinin azalmasına
C
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
D
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
Soru 25
  Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Benzin
B
Motorin
C
Antifriz
D
Gaz yağı
Soru 26
  Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Motorine
B
Hidrolik yağına
C
Soğutma suyuna
D
Yağlama yağına
Soru 27
  Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Sarı ışıkta
B
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
C
Kırmızı ışıkta
D
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Soru 28
  Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 29
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Trafik kurallarına riayet edilmesi
B
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
C
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 30
  Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
Park yeri
B
Durak
C
Otopark
D
Garaj
Soru 31
  Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
5
C
50
D
20
Soru 32
  Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
14 - 22
B
12 - 20
C
16 – 24
D
10 - 18
Soru 33
  Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 34
  Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Yan aynaların kontrol edilmesi
C
Sol sinyal lambalarının yakılması
D
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
Soru 35
  Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Yan yatış
B
Baş geride yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 36
  Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
B
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
C
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
D
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
Soru 37
I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 38
  Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Hızlarını azaltmaları
B
Dar bir kavisle dönmeleri
C
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
D
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
Soru 39
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
II, III ve IV.
B
I ve II.
C
I, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Soru 40
  Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
100
B
120
C
90
D
110
Soru 41
  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Sola tehlikeli devamlı virajı
B
Tünele yaklaşıldığını
C
Sola mecburi yönü
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 42
  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

A
Sola dönmeyi
B
U dönüşü yapmayı
C
Sağa dönmeyi
D
Park etmeyi
Soru 43
  Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
B
4 numaralı aracın hızını artırması
C
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
Soru 44
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 45
  Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A
Arka arkaya marş yapılır.
B
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
C
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
D
Depoya benzin ilave edilir.
Soru 46
  Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Hareket sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 47
  Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sindirim sistemi
B
İskelet sistemi
C
Sinir sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 48
• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

  Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
A
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
B
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
C
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
D
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
Soru 49
  Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
C
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
D
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 50
  Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Yakıt borularının uzun olması
C
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
D
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Ocak 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Ocak 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Ocak 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Ocak 2021 ehliyet sınav soruları
17 Ocak 2021 ehliyet sinavi sorulari
17 Ocak 2021 ehliyet sinav sorulari
17 Ocak 2021 ehliyet sınav soruları çöz
17 Ocak 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Ocak 2021

17 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık