1 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
  Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Aracının hızını azaltması
B
Öndeki aracı geçmesi
C
Yolu kontrol etmesi
D
Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 2
  Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
A
Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
B
Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli
C
En sol şeride geçmeli
D
2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı
Soru 3
  Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru 4
  Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 5
  Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 6
  Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
B
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
C
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
D
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
Soru 7
  Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Benzin
B
Motorin
C
Antifriz
D
Asitli su
Soru 8
  Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Takip mesafesini azaltmalıdır.
B
Sağ dönüş lambasını yakmalıdır.
C
Yolun solundan gitmelidir.
D
Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
Soru 9
  Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta kutusu
B
Fan motoru
C
Yakıt göstergesi
D
Far anahtarı
Soru 10
  Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A
Sadece bacak eklemlerinde
B
Hareketli eklem bölgelerinde
C
Sadece kol eklemlerinde
D
Hareketsiz eklem bölgelerinde
Soru 11
  Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
B
C
D
Soru 12
  Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A
Minibüs
B
Kamp taşıtı
C
Özel amaçlı taşıt
D
Otobüs
Soru 13
  Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
B
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
D
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
Soru 14
  Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?
A
Böbrekler
B
Akciğerler
C
Mide
D
Safra kesesi
Soru 15
  Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

A
I ve III
B
I ve II.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 16
  Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
Durak
B
Garaj
C
Park yeri
D
Otopark
Soru 17
  Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Solunum zorluğu çeken
B
Birinci derece yanığı olan
C
Ölmüş olan
D
Ayağında çıkık olan
Soru 18
  Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 19
  Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?
A
Bujilerin arızalanması
B
Distribütörün arızalanması
C
Vantilatör kayışının kopması
D
Vantilatör kayışının gergin olması
Soru 20
  Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
B
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
C
Kazazedeye yakın mesafede durulması
D
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
Soru 21
  Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Lastik diş derinliklerinin azalması
B
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
C
Yakıt seviyesinin düşmesi
D
Balata yüzeyinin kuru olması
Soru 22
  Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Milli Eğitim Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 23
  Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?
A
B
C
D
Soru 24
  Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
100 - 120
B
10 - 20
C
40 - 50
D
60 - 100
Soru 25
  
A
Sis ışıkları
B
Uzağı gösteren ışıklar
C
Yakını gösteren ışıklar
D
Acil uyarı ışıkları
Soru 26
  Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Park etme
B
Bekleme
C
Duraklama
D
Durma
Soru 27
  Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Bujinin daha iyi ateşlemesine
B
Elektrik tesisatının yanmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Farların daha canlı yanmasına
Soru 28
  Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
D
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
Soru 29
  Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
C
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
D
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
Soru 30
  Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A
Omurga kırığı olan
B
Şoka girmiş olan
C
Kalça kemiği kırık olan
D
Kol kemiği kırık olan
Soru 31
  Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Kısa farlar ikaz ışığı
C
El freni çekili ikaz ışığı
D
Sinyal lambası ikaz ışığı
Soru 32
  Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
B
Motorlu aracı süren motorsuz araca
C
Otomobili süren otobüse
D
Motorsuz aracı süren motorlu araca
Soru 33
  Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 34
  Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Yakıt tüketiminin azalması
B
Trafik yoğunluğunun azalması
C
Trafik yoğunluğunun artması
D
Yürüme alışkanlığı oluşturması
Soru 35
  120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
80
B
60
C
30
D
70
Soru 36
  Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
C
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Soru 37
  Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?   Orta kısım, 1 ve 2 numaralı şeritleri kullanan araçlar için ortak kullanılır. Yol müsait olduğunda sollama yapılır. Banketler sollama için kullanılan alanlar değildir
A
1 Numaralı şerit
B
Banketler
C
2 Numaralı şerit
D
Orta Şerit
Soru 38
  Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A
Su ve hava soğutmalı
B
Su ve yağ soğutmalı
C
Hava ve benzin soğutmalı
D
Yağ ve motorin soğutmalı
Soru 39
  Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Güney
C
Batı
D
Kuzey
Soru 40
  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
B
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
C
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
D
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
Soru 41
  Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
5
B
3
C
4
D
2
Soru 42
  Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 43
  Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A
Genişlik
B
Ağırlık
C
Uzunluk
D
Yükseklik
Soru 44
  Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?   Ruhsat iki kağıt parçasından oluşur : Tescil belgesi ve trafik belgesi. Trafik polisi çevirmelerde trafik sigortasına, tescil belgesine, trafik belgesine ve egzoz muayenesine bakmaktadır.Cevap C
A
Trafik belgesinin
B
Kara yolu uygunluk belgesinin
C
Noter satış belgesinin
D
Kasko belgesinin
Soru 45
  Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 46
  Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Bacak yaralanmalarında
B
Göğüs yaralanmalarında
C
Omurga yaralanmalarında
D
Karın yaralanmalarında
Soru 47
  Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 48
  Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
hava yolu açıklığı
B
solunum
C
dolaşım
D
bilinç durumu
Soru 49
  Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?   Trafik polisinin yönlendirmesi yüksek önceliğe sahiptir.
A
Trafik görevlisi
B
Trafik levhaları
C
Yer işaretleri
D
Trafik ışıkları
Soru 50
  Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?
A
Köprü
B
Banket
C
Kavşak
D
Araç
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Ocak 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Ocak 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Ocak 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Ocak 2021 ehliyet sınav soruları
1 Ocak 2021 ehliyet sinavi sorulari
1 Ocak 2021 ehliyet sinav sorulari
1 Ocak 2021 ehliyet sınav soruları çöz
1 Ocak 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Ocak 2021

1 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Ocak 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık